Sviatky


V časti Zoznamy v karte Sviatky sa nachádza zoznam kalendárnych sviatkov, vypísaných do roku 2020.

Po kliknutí na sviatok sa Vám v pravej časti okna zobrazia detailnejšie informácie.

image

Pokiaľ chcete pridať do dochádzky nový sviatok, kliknite na “Pridať sviatok”. Otvorí sa tabuľka, kde vyberiete dátum, napíšete názov sviatku a označíte či tento deň má systém počítať ako voľný deň. Následne kliknete na “Uložiť”.
Pre úpravu sviatku kliknite na “Upraviť”. V tejto časti môžete vykonať potrebné zmeny a stlačiť “Uložiť”, alebo tento sviatok vymazať pomocou tlačidla “Zmazať”.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre vloženie nového sviatku do kalendára, jeho úpravu a tiež vymazanie:

image

V prípade, že bol sviatok už použitý, tzn. že boli v daný deň zadané údaje dochádzky, tak je sviatok zablokovaný a nie je možné ho vymazať.

Systém Vás o tejto skutočnosti informuje hlásením.

image

Regióny

Slúžia na rozdelenie sviatkov do viacerých regiónov. Túto možnosť využívajú napríklad firmy, ktoré majú pobočky aj v zahraničí a tam sú sviatky iné ako na Slovensku.

Pokiaľ chcete využívať regióny, je potrebné ich najprv povoliť v nastaveniach. V časti Nastavenia - Program - označte možnosť “Povoliť regióny pre sviatky”.

image

Následne v časti Zoznamy - Sviatky sa zobrazí tlačidlo “Regióny”. Kliknutím naň sa otvorí okno, kde cez možnosť “Pridať” vypíšete názov nového regiónu a cez tlačidlo OK ho uložíte.

image

Pre úpravu alebo vymazanie regiónu po kliknutí na región použite rovnomenné tlačidlá.

image

Teraz si môžete konkrétny sviatok priradiť k regiónu. Pri existujúcom sviatku cez možnosť “Upraviť” alebo dvojklikom na sviatok (pri vytváraní nového sviatku cez možnosť “Pridať sviatok”), zobrazí sa vám detail sviatku, vyberiete cez šípku región a stlačíte “Uložiť”.

image

Ako posledné si priradíte región ku skupine. Spravíte tak v nastaveniach skupiny (Zoznamy - Skupiny - dvojklikom na skupinu alebo cez možnosť “Upraviť”). Na základe tohto priradenia sa skupine budú počítať sviatky priradené regiónu pod ktorý skupina spadá.

image

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.