V importe zamestnancov je možnosť vybrať si typ stravného


Od 1.1.2022 si zamestnanci u svojho zamestnávateľa môžu vybrať či chcú mať stravné formou stravného lístka alebo finančného príspevku.

Vzhľadom na tieto zmeny sme doplnili do importu zoznamu zamestnancov možnosť vybrať si typ stravného, ktorý prislúcha jednotlivým zamestnancom.

Sú dve možnosti nastavenia stravného vrámci importu:

  1. priamo vo vyexportovanom súbore zoznamu zamestnancov, kde do posledného stĺpca “typ SJ” vypíšete jednotlivé skratky stravného - SL pre stravný lístok a FP pre finančný príspevok
  2. po kliknutí na tlačidlo Import a vybratí súboru na import máte možnosť hromadne meniť typ stravného pre zamestnancov (označujú sa CTRL a kliknutím na konkrétne meno zamestnanca). Následne stačí už len vľavo dole pomocou šípky vybrať typ stravného a kliknúť na Potvrdiť. Zmeny v importe sa podfarbia na oranžovo. Pokiaľ je stravné správne nastavené, kliknite na Importovať a nastavené typy stravného sa zobrazia v karte zamestnanca.

Celý postup si môžete pozrieť vo videu:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.