Nastavenia


Nastavenia stravovacieho systému nájdete v časti Strava v karte Nastavenia.

image

Viete si nastaviť:

 1. Typy výdajov - tlačidlom “Pridať” sa otvorí tabuľka, v ktorej si viete nastaviť:

  • názov výdaju
  • čas začiatku a konca výdaja
  • poradie, v akom sa má v systémovom menu a na objednávkovom terminály zobrazovať

Typ výdaja máte možnosť aj Upraviť a Zmazať. Nie je možné zmazať už použitý typ výdaju.

image
 1. Obmedzenia objednávania pre zamestnancov:

  • Bez obmedzení - zamestnanci nie sú limitovaní počtom kusov jedál alebo typov výdaju na deň, môžu objednávať počet jedál bez obmedzení
  • Jeden kus na typ výdaja - zamestnanci si môžu objednať po jednom kuse z každého typu jedla vo viacerých typoch výdaja (príklad: Ak využívate typ výdaju obed a večeru, zamestnanci si môžu objednať jednu polievku a jedno hlavné jedlo z obeda, a zároveň jednu polievku a jedno hlavné jedlo aj z večere. Maximálny počet na typ jedla (polievka, hlavné jedlo) je 1 kus v každom type výdaja (obed, večera).)
  • Jeden kus na deň - v tomto prípade má zamestnanec možnosť objednať si len jeden kus jedla na deň (príklad: Ak využívate typ výdaju obed a večeru, zamestnanci si môžu objednať jednu polievku a jedno hlavné jedlo buď z obeda alebo z večere.)
 2. Dni, ktoré majú byť zobrazené v menu - označené dni sa budú zobrazovať v karte Menu

 3. Počet dopredu zobrazených týždňov - v karte Menu si viete pozrieť objednávky podľa týždňa - tu si zvolíte počet týždňov, v ktorých si budete môcť dopredu zadať objednávky

Na obrázku nižšie, v časti Menu si na základnej obrazovke môžete pozrieť nastavenie typu výdaja, dni ktoré sa majú zobraziť v menu a počet dopredu zobrazených týždňov:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.