Ako spustím vzialenú podporu na tablete (Android)?


V niektorých prípadoch je potrebné aby sa naša technická podpora prihlásila vzdialene na Váš tablet. Spustiť z tabletu vzdialené pripojenie (team viewer) viete viacerými spôsobmi, ktoré sú popísané v článku nižšie:


Nemáte nastavenú ATT (aplikáciu pre zápis dochádzky) ako domovskú aplikáciu

Potiahnite prstom na displeji tabletu zdola nahor a zobrazia sa tri základné tlačidlá tabletu.

image

Po kliknutí na guličku sa Vás tablet opýta či chcete ako plochu používať ATT alebo Smart Launcher. Vyberte Smart Launcher a možnosť “len raz”.

image

Následne sa dostanete na základnú plochu tabletu, kde nájdete ikonu QuickSupport.

image

Kliknite na ňu a nadiktujte / napíšte našej technickej podpore ID zobrazujúce sa uprostred.

image

Keď sa k Vám pripojíme, povoľte komunikáciu pomocou tlačidla Povoliť.

image

Máte nastavenú ATT (aplikáciu pre zápis dochádzky) ako domovskú aplikáciu

Vojdite do nastavení Androidu potiahnutím od horného okraja obrazovky nadol a kliknite na ozubené koliesko.

image

Dostanete sa do nastavení tabletu. Kliknite na Aplikácie a upozornenia.

image

Nájdite ATT a kliknite na túto ikonu.

image

Pozn.: Ak by sa Vám aplikácia ATT nezobrazovala hneď v úvode, môžete kliknúť na Zobraziť všetky aplikácie a nájsť ju tam.

image

Dostanete sa do rozhrania nastavení pre ATT aplikáciu. Na spodku sa nachádza možnosť Vstupná aplikácia.

image

Po kliknutí na Vstupnú aplikáciu môžete vybrať predvolenú aplikáciu tabletu. Vyberte Smart Launcher.

image

Po tomto úkone sa dostanete na základnú plochu tabletu, kde sa zobrazuje ikona QuickSupport.

image

Kliknite na ňu a nadiktujte / napíšte našej technickej podpore ID zobrazujúce sa uprostred.

image

Keď sa k Vám pripojíme, povoľte komunikáciu pomocou tlačidla Povoliť.

image

Čo v prípade ak nemám na základnej ploche tabletu ikonu QuickSupport?

Sú dve možnosti:

  1. Na základnej obrazovke tabletu potiahnite zdola nahor a zobrazí sa menu, kde viete nájsť vzdialenú podporu ( QuickSupport)

    image
  2. Potiahnite zhora nadol, vojdite cez ozubené koliesko do nastavení tabletu.
    Choďte do časti Aplikácie a upozornenia.

    A) Ak sa Vám v tejto časti hore zobrazuje QuickSupport, kliknite naň…

image

… a dajte Otvoriť.

image

B) Ak sa Vám v Aplikáciách nezobrazuje v hornej časti QuickSupport, kliknite na “Zobraziť všetky aplikácie”…

image

… nájdite QuickSupport (pozn.: aplikácie sú zoradené abecedne) a kliknite naň.

image

Zobrazia sa informácie o aplikácii a kliknite na Otvoriť.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.