Administrátorovi sa nezobrazujú zamestnanci


Administrátor môže pracovať len s dochádzkou zamestnancov, ktorých má priradených.

Prideľovať zamestnancov administrátorom môže len hlavný administrátor (s ID1) !

Priraďuje ich v časti Zoznamy v karte Administrátori v záložke Priradení zamestnanci.

image

Je potrebné označiť konkrétneho administrátora kliknutím myši a následne označiť kartu v pravej hornej časti. Zobrazí sa náhľad všetkých zamestnancov.

V ľavej časti sa nachádzajú všetci zamestnanci, v pravej časti sú priradení zamestnanci konkrétnemu označenému administrátorovi.

Pokiaľ chcete zamestnanca priradiť, urobíte tak kliknutím na meno zamestnanca v ľavom stĺpci “nepriradení” a kliknutím na šípku doprava. Zamestnanec sa preradí do pravého stĺpca do “priradení” zamestnanci. Alebo tak môžete urobiť dvojklikom na zamestnanca v ľavom stĺpci a automaticky sa presunie do priradených zamestnancov.

image

Rovnakým spôsobom odoberiete zamestnanca zo stĺpca “priradení” naspäť do “nepriradení” (z pravého stĺpca do ľavého). Označíte zamestnanca v pravej časti a kliknutím na šípku doľava alebo dvojklikom na meno zamestnanca ho preradíte do ľavej časti.

image

Vrchná alebo spodná šípka slúži na preradenie všetkých zamestnancov.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.