Záloha databázy


V časti Nastavenia - Dochádzkový server sa nachádza časť Záloha a obnova databázy.

image

“Zálohy ukladať do” - cez image vyberiete priečinok, kam sa budú zálohy databázy ukladať. Následne cez tlačidlo “Zálohovať” vykonáte zálohu databázy.

V riadku nad tlačidlom Zálohovať sa nachádza informácia, kedy bola vykonaná posledná záloha a označenie súboru.

image

Pokiaľ si želáte obnoviť databázu z už zálohovaných súborov, kliknite na tlačidlo “Obnoviť”, vyberte súbor a kliknite na “Otvoriť”. Systém vás informuje o tom že aktuálne údaje budú nahradené údajmi z vybraného súboru. Ak si želáte pokračovať stlačte Áno. Následne prebehne automatický reštart dochádzkového systému a načíta sa vybraná databáza do dochádzky.

K dispozícii je aj služba automatické zálohovanie - Modul Backup, ktorá slúži na označenie dní a času, v ktorom sa má automaticky vytvoriť záloha databázy do vybraného priečinku.

(V našom príklade na obrázku nižšie by sa záloha databázy automaticky robila vždy v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok o 9:00 hodine.)

image

Kvôli prehľadnosti medzi zálohami databázy je dostupné tlačidlo “Obmedzenie počtu záloh”, kde si máte možnosť vybrať:

  • nemazať automaticky - zálohy databázy sa nebudú mazať automaticky, uložené zostanú všetky.
  • automaticky vymazať staršie ako - nastavíte si počet dní, po ktorých systém automaticky vymaže staršie zálohy databázy
  • mazať od najstaršej zálohy a udržiavať počet - vypíšete počet, koľko záloh databázy má byť uložených. Po prekročení tohto limitu sa budú zálohy automaticky mazať od najstaršej zálohy.

Pre aktiváciu Modulu Backup (automatického zálohovania databázy) kontaktujte našu technickú podporu.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.