Priradenie a dobratie zamestnancov na dochádzkový terminál


Ako sme si popisovali v predchádzajúcom článku, po vytvorení nového zamestnanca je potrebné priradiť ho k terminálu, aby si mohol zaznamenávať prístupy. Pokiaľ by nebol priradený, nemohol by uskutočniť zápis na termináli, nezobrazoval by sa na termináli. Zároveň by terminál informoval hlasovou hláškou o neregistrovanom ID.

PRIDANIE ZAMESTNANCA DO TERMINÁLU

Existujú dva spôsoby priradenia zamestnanca k terminálu:

 1. V AMS v karte oznamy - Zamestnanci si dvojklikom otvoríte kartu zamestnanca (alebo ak vytvárate nového zamestnanca, tak cez tlačidlo Pridať zamestnanca). Otvorí sa okno, kde v hornej časti sú záložky a jednou z nich je záložka Priradenia. Kliknutím na ňu sa zobrazia možnosti priradenia. V strednom stĺpci sa zobrazujú aktívne terminály. Kliknutím označíte príslušný terminál, ku ktorému má byť zamestnanec priradený. Stlačíte Uložiť. Po tomto úkone sa zamestnanec zobrazí na termináli a bude mu umožnený zápis prerušení.

  image
 2. Pokiaľ chcete priradiť viacero zamestnancov k terminálom, výhodnejšie bude urobiť tak cez kartu Zoznamy - Terminály . Tu sa zobrazujú všetky aktívne terminály. Kliknutím si označíte terminál, ku ktorému chcete priradiť zamestnancov a v pravej časti si kliknete na záložku Priradení zamestnanci. V tejto časti sa v ľavom stĺpci zobrazujú nepriradení zamestnanci a v pravom stĺpci priradení.

  • Pokiaľ chcete priradiť všetkých zamestnancov k terminálu, stačí keď kliknete na zdvojenú šípku doprava a všetci zamestnanci sa presunú do stĺpca priradení.
  image

  image
  • Ak potrebujete priradiť len niektorých zamestnancov, môžete si kliknúť na konkrétneho zamestnanca v ľavom stĺpci a kliknúť na šípku doprava (šípka v strede). Zamestnanec sa presunie do pravého stĺpca Priradení. Rovnako sa dá presunúť zamestnanca dvojklikom na meno.
  image

  image

ODOBRATIE ZAMESTNANCA Z TERMINÁLU

Ak by ste potrebovali odobrať zamestnanca z terminálu, môžete tak spraviť v karte Zoznamy - Terminály. Kliknutím označte terminál, z ktorého chcete zamestnanca odobrať a vojdite do záložky Priradení zamestnanci. Z pravého stĺpca Priradení zamestnanci vyberte zamestnanca, kliknutím ho označte a použite šípku doľava (nachádza sa v strednej časti). Zamestnanec sa presunie do nepriradených a nebude sa naďalej zobrazovať na termináli.

image

Alebo je tu druhá možnosť a to odobrať zamestnanca cez Zoznamy - Zamestnanci. Dvojklikom na meno zamestnanca sa dostanete priamo do karty zamestnanca a v záložke Priradenia odkliknete terminál, na ktorom sa nemá zobrazovať. Zmeny uložíte cez tlačidlo Uložiť.

(V našom príklade na obrázku nižšie sa bude zamestnanec zobrazovať len na termináli ATT 3021 ale na AMS Web - webovom rozhraní AMS sa nebude zobrazovať ani si nebude môcť zapísať dochádzku.)

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.