Prístupy


Táto sekcia obsahuje nasledovné body:

  1. Základné informácie o karte Prístupy
  2. Pridanie prístupu
  3. Hromadný zápis

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Karta Prístupy v časti PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM je identická s kartou Prístupy v časti DOCHÁDZKA. Nachádza sa tu podrobný zoznam všetkých zaznamenaných prístupov.

prezeranie pristupov v karte dochadzka

Na uľahčenie prezerania alebo manuálneho pridávania prístupov môžete použiť dostupné filtre na hornej lište karty:

  1. výber skupiny
  2. výber zamestnanca
  3. časové obdobie zadaných prístupov
  4. typ prerušenia a prístupu
  5. terminály
  6. možnosti fotky

image

Môžete filtrovať aj iba podľa mena zamestnanca. Kliknite na ikonku filtra a zobrazí sa riadok, kde vypíšte meno požadovaného zamestnanca. Takto si môžete hneď zobraziť zamestnanca, ktorý Vás zaujíma a nemusíte prechádzať dlhým zoznamom v rozbaľovacom okne.

vyber podla mena vo filtri

image Rýchly tip

Posledné prístupy viete takisto nájsť aj v karte DOMOV v záložke “posledné prístupy”. Tu si môžete prezrieť počet načítaných prístupov za aktuálny deň a tiež prehľad posledných zaznamenaných prístupov.
V prípade potreby si môžete vyfiltrovať prístupy podľa zadaného prerušenia alebo podľa mena zamestnanca.

image

PRIDANIE PRÍSTUPU

V prípade, že potrebujete pri prezeraní prístupov zadať nový prístup, kliknite na tlačidlo “Pridať”.

pridat novy pristup

Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné vypísať meno zamestnanca, dátum, prerušenie, typ a čas. Nakoniec kliknite na tlačidlo “Uložiť” a prístup sa vytvorí.

image

Prístup za zobrazí v tabuľke prístupov.

HROMADNÝ ZÁPIS

Dochádzkový systém umožňuje v prípade potreby hromadný zápis prístupov pre viacero zamestnancov súčasne.

Kliknite na tlačidlo “Hromadný zápis”.

hromadny zapis pristupov zamestnancov

Zobrazí sa tabuľka, kde je potrebné zvoliť mená zamestnancov, deň pre zápis prístupu, typ a čas prístupu.
Pri výbere mien zamestnancov môžete využiť filter, ktorý filtruje podľa skupiny, do ktorej zamestnanci patria.

filter pri vybere zamestnancov

Teraz môžete zvoliť mená zamestnancov, ktorým chcete priradiť prístup. Zamestnanca označíte kliknutím na riadok s jeho menom, riadok sa zvýrazní modrou farbou, takto označte všetkých požadovaných zamestnancov. Zamestnancov v prípade potreby odznačíte tak, že znova kliknete na modrý zvýraznený riadok s jeho menom.

vyber zamestnancov pre zadanie pristupu

Následne vyberte deň, do ktorého si prajete prístup zapísať. Môžete označiť viacero dní kliknutím na ich riadku, zvýraznia sa modrou. Dni sa odznačujú rovnako, kliknutím na modrý označený riadok.

vyber datumu pre zapis

Potom vyberte prerušenie, ktoré chcete zapísať, typ prístupu a vypíšte čas, ktorý sa má zamestnancom k prístupu zapísať.
Hromadný zápis potvrďte kliknutím na tlačidlo “Zapísať a prístupy sa zapíšu zvoleným zamestnancom.

tlacidlo zapist pri hromadnom zapise

Pozrite si aj návody:

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.