Menu


V karte Strava v časti Menu sú dve základné rozdelenia:

 1. Tvorba a úprava menu
 2. Objednávky zamestnanca
image

TVORBA A ÚPRAVA MENU

Slúži na zostavenie (prípadne úpravu) týždenného menu pre zamestnancov, ktoré sa zobrazí na objednávacom termináli.

V tejto časti stravovacieho systému sa zobrazuje:

 • filter strediska pre ktoré sa vytvára týždenné menu
 • týždeň, v ktorom sa má zobrazovať menu (dostupné sú aj šípky doprava a doľava, ktoré vám umožnia posúvať sa v týždňoch)
 • dni ktoré sa majú zobraziť v menu
 • typy výdajov (v našom prípade obed a večera)

Dni, týždne a typy výdajov, ktoré chcete aby sa v stravovacom systéme zobrazovali si nastavíte v časti Strava - Nastavenia.

image

Pri každom type výdaja sú dostupné tlačidlá:

 1. Upraviť menu - po kliknutí na tlačidlo image sa vám zobrazí tabuľka, v ktorej môžete pomocou dvojkliku alebo šípok pridať jedlo do menu na konkrétny deň alebo ho upraviť. Takisto sú k dispozícii aj šípky hore/dolu na upravenie poradia jedál v menu a filter umiestnený nad jedlami pre rýchlejšie vyhľadanie.

 2. Odomknúť/Zamknúť menu - Tlačidlo image odomkne pre admina možnosť upravovať menu. Akonáhle ho zamkne image umožní zamestnancom objednávať si jedlá zo zostaveného menu.

  Na videu nižšie si môžete pozrieť postup pre úpravu menu:

  image
 3. Report pre dodávateľa - slúži na odosielanie alebo tlač objednávok. Po kliknutí na tlačidlo image lebo image (záväzná objednávka) sa vám zobrazí tabuľka, v ktorej si môžete vybrať dodávateľa, ktorému chcete odoslať objednávku alebo si ju vytlačiť. Pre možnosť zaslania kópie na emaily strediska zakliknite príslušné okno. Emaily strediska sa automaticky objavia v okne nižšie (tieto musia byť vytvorené v nastaveniach - kontrolné emaily.). Je dostupné aj tlačidlo “tlačiť výdaj”, ktoré slúži ako výpis objednávok ku konkrétnemu dňu (príklad tlače a viac informácií nájdete v návode Tlač objednávky a výdaju).

image

OBJEDNÁVKY ZAMESTNANCA

V tejto časti je možné zamestnancovi objednať jedlo, ak si ho nestihol zaznamenať na objednávkovom termináli, alebo spravil zlú objednávku a je potrebné ju upraviť. Podmienkou je, aby bolo zamknuté menu v časti tvorba a úprava menu.

Na hornej lište máte možnosť použiť dostupné filtre na výber skupiny, zamestnanca a dátumu.

Jedlo zamestnancovi objednáte cez tlačidlo image . Zobrazí sa vám tabuľka, kde pomocou +/- alebo samotným prepísaním pridáte položky do objednávky.

K dispozícii je aj prehľad objednávky za konkrétny deň pod tlačidlom image , alebo na hornej lište mesačný výpis objednávok zamestnanca (bližšie informácie o tlačových zostavách nájdete v samostatnom návode).

Na videu nižšie si môžete pozrieť postup pri zadávaní objednávky zamestnancovi:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.