Automatický príchod/odchod


V časti Zoznamy - Prerušenia pri každom vytvorenom prerušení existuje možnosť nastaviť Automatický príchod a odchod pre prerušenie, na základe ktorého systém dopočíta príchod alebo odchod zamestnanca do/z práce.

image

Automatický príchod

Ponúka dve možnosti:

  • nepočítať automaticky - pokiaľ zamestnanec zadal prístup po začiatku pevnej pracovnej doby, časový úsek do prístupu nebude braný do úvahy (pre lepšie pochopenie je uvádzaný príklad nižšie)
  • do začiatku pracovnej doby - program AMS automaticky dopočíta príchod do zamestnania podľa nastavenej pevnej pracovnej doby. Ide o prípady, kedy si zamestnanec nemôže fyzicky zadať prístup na terminál a je nežiaduce, aby hodiny v systéme chýbali. Najčastejšie sa táto vlastnosť využíva pre prerušenia Lekár, Dovolenka, Služobná cesta.

Príklad:

Pevná pracovná doba je v skupine nastavená od 6:00 do 18:00.

Zamestnanec príde od lekára, zaznamená prístup Lekár - príchod napríklad o 9:00 hodine a program sám doplní chýbajúce hodiny a graf dňa podľa nastavenia Automatického príchodu - “do začiatku pracovnej doby” (v našom príklade 3 hodiny - od 6:00 do 9:00).

Saldo a rozdiel odpracovaných hodín budú 4 minúty, pretože zamestnanec odchádzal z práce o 18:04 (výpočet salda a rozdielu bude závisieť takisto od predchádzajúcich dní, ale pre lepšie pochopenie berieme do úvahy len tento konkrétny deň v našom príklade a preto sú to 4 minúty).

Pracovná doba bude rozdelená na odpracované hodiny (9 hodín a 4 minúty) a hodiny prislúchajúce lekárovi (3 hodiny).

image

Ak by sme v tomto prípade použili možnosť “nepočítať automaticky”, hodiny strávené u lekára by v systéme chýbali, svietilo by mínusové saldo a deň by bol podfarbený na oranžovo ako odporúčaný na kontrolu (ak je táto možnosť nastavená v skupine → Zoznamy - Skupiny - Odporúčaná kontrola - nastaví sa limit kontroly).

image

Automatický odchod

Máte na výber 3 možnosti:

  • nepočítať automaticky
  • do konca pracovnej doby - program AMS automaticky dopočíta odchod z práce podľa nastavenej pevnej pracovnej doby
  • aby sedelo saldo - pri tejto možnosti sa automatický odchod dopočítava podľa nastaveného pracovného fondu, bez ohľadu na nadčas alebo podčas zamestnanca v aktuálnom dni

Ide o prípady, kedy si zamestnanec nemôže fyzicky zadať prístup na terminál a je nežiaduce, aby hodiny v systéme chýbali.

Najčastejšie sa posledné dve vlastnosti využívajú pre prerušenia Lekár, Dovolenka, Služobná cesta.

Príklad:

Pevná pracovná doba je nastavená v skupine od 6:00 do 18:00.

Zamestnanec odchádza k lekárovi, zaznamená si prístup Lekár - odchod napríklad o 16:10. Program AMS sám doplní chýbajúce hodiny a graf dňa podľa nastavenia Automatického odchodu - “do konca pracovnej doby”. V tomto našom príklade saldo a rozdiel odpracovaných hodín závisí od toho či zamestnanec prišiel do práce skôr/neskôr alebo načas. V našom príklade zamestnanec prišiel do práce 5:40 a keďže máme nastavené počítanie odchodu do konca pracovnej doby, zamestnancovi vznikol rozdiel 20 minút, lekára dopočítalo do konca pevnej pracovnej doby čiže do 18:00. (Výpočet salda závisí takisto od predchádzajúcich dní.)

Pracovná doba bude rozdelená na odpracované hodiny (10:30) a hodiny prislúchajúce lekárovi (1:50).

image

Ak by sme nastavili možnosť “aby sedelo saldo”, tak nám program AMS doplní chýbajúce hodiny a graf dňa tak, aby saldo a rozdiel odpracovaných hodín bol 0 (bez ohľadu na nadčas alebo podčas zamestnanca).

Pracovná doba bude rozdelená na odpracované hodiny (10:30) a hodiny prislúchajúce lekárovi (1:30).

image

Ak by sme v našom príklade použili možnosť “nepočítať automaticky”, tak by hodiny lekára v systéme chýbali, svietilo by mínusové saldo a deň by bol podfarbený na oranžovo ako odporúčaný na kontrolu (ak je táto možnosť nastavená v skupine → Zoznamy - Skupiny - Odporúčaná kontrola - nastavenie času).

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.