Nadradená skupina


Nadradená skupina ponúka doplnkovú možnosť pri práci so skupinami a lepšiu filtráciu. Obsahuje podradené skupiny a všetkých ich zamestnancov. Má informačný charakter.

Zobrazuje sa informačne vo filtroch skupiny v AMS, ale je takisto možné vďaka nej lepšie vyfiltrovať prítomných alebo neprítomných zamestnancov. Dochádzkový systém umožňuje spárovať nadradenú skupinu so strediskom.

Nadradenú skupinu viete vytvoriť priamo v nastaveniach skupiny. V časti Zoznamy - Skupiny, po otvorení konkrétnej skupiny (dvojklikom na skupinu alebo pomocou tlačidla Upraviť), sa vpravo hore nachádza časť “Nadradená skupina”. Pomocou rozbaľovacej šípky by sa zobrazili už vytvorené nadradené skupiny. Pomocou tlačidla troch bodiek image viete nadradenú skupinu vytvoriť.

Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí okno, ktoré je prázdne alebo tam môžete vidieť vytvorené nadradené skupiny (ak ste ich vytvorili).

image

V tomto okne kliknite na tlačidlo “Pridať”, vypíšte názov nadradenej skupiny a kliknite na OK.

image

Následne môžete vidieť, že vaša nová nadradená skupina už figuruje v zozname nadradených skupín.

image

Takisto po kliknutí na rozbaľovaciu šípku pri možnosti nadradená skupina" v nastaveniach skupiny, môžete vidieť, že nami vytvorená nadradená skupinu sa už nachádza v ponuke.

image

Teraz už stačí len pri vytváraní skupiny, vybrať nadradenú skupinu pomocou šípky a kliknúť na Uložiť.

Po tomto úkone môžete vidieť, že v zozname skupín pribudla nadradená skupina Kancelárie. Sú pri nej zobrazené všetky skupiny, ktorým sme nastavili nadradenú skupinu Kancelárie.

image

Rovnakým spôsobom viete upraviť alebo vymazať nadradenú skupinu.

V nastaveniach skupiny kliknite na ikonu image a označte nadradenú skupinu ktorú chcete upraviť. Následne kliknite na tlačidlo “Upraviť”, vykonajte potrebné zmeny a kliknite na OK.

image

Pre vymazanie označte kliknutím nadradenú skupinu, ktorú chcete vymazať a kliknite na tlačidlo “Zmazať”. Program vás bude informovať o tom, že operácia je nenávratná a nadradená skupina sa natrvalo zmaže. Ak súhlasíte, označte Yes. Po vymazaní už nadradená skupina nebude figurovať v zozname.

image

Zobrazenie nadradenej skupiny

Dochádzkový systém AMS umožňuje filtrovať Prítomnosť zamestnancov aj podľa nadradenej skupiny.

Po kliknutí naň sa otvorí okno, kde viete pomocou šípiek pri každej nadradenej skupine vyfiltrovať zamestnancov, ktorých potrebujete.

image

Taktiež sa nadradená skupina zobrazuje informačne aj v mesačnom prehľade dochádzky (obr. 1) a v uzávierke (obr.2) vo filtri skupiny, a taktiež pri nastavovaní stredísk(obr.3).

image
image
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.