Sviatky na rok 2021


Aktuálne sa v dochádzkovom systéme AMS nachádzajú sviatky do konca roku 2020.

Po spustení AMS a následnom prihlásení sa, sa na obrazovke zobrazí informačné okno, ktoré ponúka možnosť naimportovať sviatky na ďalšie obdobie (na rok 2021).

V informačnom okne sa zobrazuje informácia o poslednom vytvorenom sviatku v AMS (v našom príklade sú sviatky vytvorené do 26.12. vrátane) a takisto sa v zátvorke zobrazí informácia o počte nových sviatkov, ktoré by import doplnil (v našom príklade 15 nových sviatkov).

image

Ak označíte možnosť “Yes”, sviatky sa automaticky naimportujú do AMS (do časti Zoznamy - Sviatky).

Systém vás bude informovať o úspešnosti importu. Kliknite na OK.

image

Ak označíte “Ignore”, sviatky sa nenaimportujú, ale pri ďalšom prihlásení do AMS sa znovu zobrazí oznam, ktorý ich ponúkne na import. Tento oznam sa bude zobrazovať zakaždým pri prihlásení, až dokým admin neoznačí možnosť Yes alebo No (alebo pri viacerých adminoch, neoznačí jednu z možností iný admin).

Ak označíte “No”, sviatky sa nenaimportujú a táto možnosť sa už nebude zobrazovať na ponuku.

Pozn.1:

Možnosť naimportovať sviatky na ďalšie obdobie majú všetci zákazníci s platnou (zaplatenou) technickou podporou.

Ak nemáte platnú technickú podporu, je možné sviatky doplniť do AMS manuálne. Postup pre pridanie sviatkov nájdete v návode Doplnenie sviatkov.

Pozn.2:

Sviatky sa naimportujú podľa posledného existujúceho sviatku v AMS.

Na príklade nižšie môžete vidieť, že do 6.1. už boli vytvorené sviatky v AMS, preto pre import ponúklo len zvyšných 13 sviatkov (aby nedošlo k duplicitnému doplneniu sviatkov do AMS).

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.