Posun času (letný a zimný čas)


Nastavenie času pre AMS

Čas v dochádzkovom systéme AMS sa automaticky synchronizuje s časom nastaveným na serverovom PC.

Vo Windows nastaveniach na počítači, kde je serverová inštalácia AMS je v časti Dátum a čas možnosť vybrať si časové pásmo ale takisto položka “Automatická úprava času pre prechode na letný/zimný čas”. Pokiaľ je táto položka aktívna a časové pásmo správne, počítač prevezme nastavenia času z Windowsu a ten sa použije aj pre AMS.

image

Nastavenie času pre dochádzkový terminál

Čas pre dochádzkové terminály:

1. AMS Web a Virtuálny terminál - čas sa synchronizuje podľa nastavení Windowsu v PC

2. Dochádzkový tablet - čas sa synchronizuje so sieťou (v nastaveniach tabletu - možnosť dátum a čas - povolená funkcia Automatický dátum a čas)

3. Dochádzkový terminál STL.one

Čas na dochádzkovom termináli sa prepína automaticky, ak máte nastavenú synchronizáciu podľa NTPH servera.

Ak je v termináli čas nastavený ručne, ostane nezmenený aj po prechode na zimný / letný čas.

Ako je nastavený čas v dochádzkovom termináli môžete skontrolovať v jeho nastaveniach. Na termináli STL.one stlačte INFO.

image

Priložíte kartu administrátora terminálu.

image

Zobrazia sa informácie admina, stlačte ikonu náradia pre vstup do konfiguračného menu.

image

Vyberte možnosť Dátum a čas.

image

Zobrazí sa rozhranie, ktoré umožní automatické nastavenie času podľa dochádzkového servera NTPH (terminál berie čas z dochádzkového servera), alebo automatické nastavenie času podľa NTP servera, podľa ktorého sa má synchronizovať (čas sa synchronizuje s adresou, ktorú nastavíte).

image

Ako opraviť deň pri zmene času (ak neprebehla automaticky)

Ak neprebehne zmena času automaticky (v PC a na termináli), je potrebné upraviť prístup manuálne v AMS.

Otvoríte si dvojklikom detail konkrétneho dňa kedy došlo k posunu času a prepíšete hodnotu príchodu alebo odchodu (ten zápis, ktorý nesedí) o hodinu viac alebo menej (v závislosti či došlo k posunu z letného na zimný čas alebo naopak).

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.