Započítavanie stravných lístkov


Nárok na stravný lístok nastavujete zamestnancom v skupine (Zoznamy - Skupiny).

Nastavíte počet odpracovaných hodín, po ktorých má zamestnanec nárok na stravný lístok a počet lístkov. Ak má nárok aj na druhý stravný lístok, nastavíte počet odpracovaných hodín a koľko lístkov prislúcha zamestnancovi aj v položke “ďalší lístok”

Program umožňuje nastaviť, aby zamestnancom nevznikol nárok na stravný lístok počas práce cez víkend, v tom prípade označte možnosť “Nepočítať cez víkend”.

image

Na základe tohto nastavenia sa počet stravných lístkov pre jednotlivé dni zobrazuje v tabuľke mesačného prehľadu dochádzky v stĺpci SL a zároveň aj v pravom postrannom panely.V našom príklade boli splnené podmienky aj pre druhý stravný lístok, takže zamestnancovi sa v stĺpci SL zobrazuje číslica 2.

image

Počet stravných lístkov prislúchajúcich vybranému mesiacu sa zobrazuje aj pri uzávierke dochádzky.

image

Pozrite si aj návod:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.