Zamestnanci (informácie, nastavenia, karty/čipy)


 • ID a PaM ID zamestnancov

  ID zamestnanca je unikátne identifikačné číslo, ktoré ho jednoznačne identifikuje v dochádzkovom systéme. Pri vytváraní nových zamestnaneckých kariet … Viac

 • Materská dovolenka (mimoevidenčný stav)

  Nastavenie materskej dovolenky pre zamestnanca v dochádzkovom systéme AMS. Materskú dovolenku môžete nastaviť v zamestnaneckej karte, pričom môžete … Viac

 • Priradenie karty/čipu zamestnancovi

  Priradenie karty alebo čipu zamestnancovi v dochádzkovom systéme AMS je možné dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je pomocou USB čítačky, kde môžete v … Viac

 • Vyradenie zamestnanca z evidencie

  Po vymazaní zamestnanca už nie je možné prehliadať údaje jeho dochádzky. Zmazaním zamestnanca budú jeho dáta anonymizované. Z tohto dôvodu ostane ID … Viac

 • Zmena pracovného úväzku

  Ak sa stane, že potrebujete zmeniť pracovný úväzok zamestnancom, viete tak urobiť v nastaveniach skupiny. Pre zmenu úväzku od 1-vého v mesiaci, … Viac

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.