Žiadanky


Žiadanky môžu zamestnanci prezerať alebo pridávať po prihlásení sa do AMS Web

Novú žiadanku

vytvorí zamestnanec v AMS Web cez tlačidlo “Žiadanky” na hlavnej stránke alebo cez záložku “Žiadanky” vpravo hore.

image

Po kliknutí na “Vytvoriť” sa zobrazí okno, kde si zamestnanec vyberie prerušenie, pre ktoré chce vytvoriť žiadanku.

image

Podľa nastavení atribútu “povolené v žiadankách” pri konkrétnom prerušení sa zobrazia nasledujúce možnosti:

  • celý deň - po označení tejto varianty máte možnosť vybrať dátumy od-do, v rozpätí ktorých chcete žiadanku vytvoriť
  • pol dňa - pri tejto možnosti vyberiete deň, pre ktorý sa má žiadanka vytvoriť. Následne je potrebné vybrať zmenu, ktorá prislúcha zamestnancovi (podľa nastavení skupiny) a časť zmeny (prvá alebo druhá polovica), na základe ktorej systém pol dňa žiadanky vypočíta.
  • časový úsek - vyberiete deň a určíte presný čas od-do (HH:MM) v akom má byť žiadanka vytvorená

Vypíšete poznámku, ktorá slúži pre bližší popis žiadanky. Následne stlačte “Vytvoriť”. Vytvorí sa nová žiadanka.

image

Úprava vytvorenej žiadanky

V možnosti “Žiadanky” si kliknutím otvoríte žiadanku a v pravej časti máte možnosť “Upraviť”. Vykonáte potrebné úpravy (napr. zmena dátumu, typu prerušenia) a stlačíte “Potvrdiť”.
AMS Web povolí upraviť zamestnancovi len svoju vlastnú žiadanku. (Administrátor má možnosť upraviť akúkoľvek existujúcu žiadanku).

image

Stornovanie žiadanky

V možnosti “Žiadanky” si kliknutím otvoríte žiadanku a v pravej časti máte možnosť “Stornovať”. Napíšete vyjadrenie k žiadanke - dôvod stornovania a potvrdíte tlačidlom “Stornovať”. Systém vás informuje o úspešnosti úkonu.

image

žiarovka Rýchly tip

O zmene stavu žiadanky sa dozviete prostredníctvom emailu, ktorý je automaticky zaslaný na Vašu emailovú adresu (emailová adresa sa zadáva pri zakladaní karty zamestnanca do dochádzkového systému).

V prípade využívania fondov v AMS je vrámci AMS Webu implementované aj informovanie o zostatku fondu a taktiež nepovolenie čerpania prerušenia ak by malo dôjsť k zápornému stavu fondu (dostupné od verzie AMS 1.1.3.37 a novšej).

Pozrite si aj návody:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.