Verzia 1.1.3 - Formát xlsx aj pre personálne a mzdové programy (PaM)


Vrámci personálnych a mzdových programov sme takisto prešli aj na xlsx formáty. V nastaveniach programu v AMS je možné vybrať si, či sa export do PaM uskutoční v xlsx alebo xls formáte. Jedná sa konkrétne o PaM - Kros, SAP, Softip, Emel, HOUR.

Postup tohto nastavenia si môžete pozrieť v článku: Tlačové zostavy do xls a xlsx

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.