Atribút nahrádza saldo


Saldo je rozdiel času medzi nastaveným denným pracovným fondom a skutočne odpracovaným časom.

Tento atribút sa využíva vtedy, ak počas prerušenia zamestnanec síce nepracuje na pracovisku, ale zároveň sa hodiny nepočítajú ako neodpracované.

Ide napríklad o prerušenie Dovolenka alebo Lekár, kedy nepracuje, ale zároveň nevznikne mínusové saldo, lebo v rámci pracovnej zmluvy má na dovolenku a lekára nárok.

Atribút sa nachádza priamo v nastavení prerušenia (Zoznamy - Prerušenia).

Uveďme si príklad:

Zamestnanec strávil u lekára 2 hodiny (od 10:00 do 12:00). V detaile dňa môžeme vidieť, že síce sa čas lekára nezapočítal do odpracovaného času ale zároveň nevzniklo mínusové saldo ani rozdiel.

image

Keby sme pri prerušení Lekár nemali atribút “nahrádza saldo” označený, detail dňa by vyzeral nasledovne - lekár by bol v trvaní 2 hodiny, ale celý tento čas by zarátalo do mínusového salda a rozdielu (v našom príklade je to -1:53 pretože zamestnanec v ten deň nadrobil 7 minút). V tomto prípade je nežiadúce, aby pri prerušení lekár vzniklo mínusové saldo.

image

Iný prípad by bolo napríklad prerušenie Súkromne. Pri tomto prerušení nechceme, aby nahrádzalo saldo, pretože čas, ktorý zamestnanec strávi mimo pracovnú dobu súkromne nespadá pod pracovnú náplň a teda je potrebné aby vznikol mínusový rozdiel/saldo.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.