Dochádzkový server


Dochádzkový server

image

V tejto časti sa nachádzajú databázový server a pomocná služba AHS pre chod dochádzkového systému. Zastrešuje zabezpečenie komunikácie kvôli ochrane údajov a GDPR a slúži na automatizáciu (prepočítavanie dochádzky, komunikácia s terminálmi, detekovanie tváre na fotkách, automatizáciu mailov, zálohovania, AMS Web a podobne).

Táto sekcia je určená pre IT odborníkov, neodporúčame robiť žiadne zmeny ak ste si nie istý čo to znamená!

Režim tenkého klienta (T-AMS)

Vo väčších firmách, kde je viac adminov dochádzkového systému AMS, je výhodné použiť tenkých AMS klientov.
AMS klient je software, ktorý sa pripája na server, na ktorom je AMS nainštalované a tak pri súčasnej práci viacerých adminov je nápor pri prepočte dochádzky smerovaný na server.
V prípade používania AMS klientov je potrebné ich prepojiťso serverom. Zmena nastavení sa prejaví pri ďalšom spustení AMS.

Do okna “Dochádzkový server” vypíšte vonkajšiu IP adresu servera, dostupnú v rámci lokálnej LAN / WAN siete alebo internetu (prípadne doménové meno alebo “hostname”). Na základe tejto adresy AMS klient vie, na ktorý server sa má pripojiť. (Ak je klient nainštalovaný na tom istom počítači ako server, do políčka vpíšte “localhost”, ak je klient na inom počítači, vypíšte IP adresu serverového počítača.)

“TCP Port” je potrebné nastaviť na rovnakú hodnotu ako je HTTP port pre synchronizáciu (SSL Proxy server), prípadne ako je port AHS služby.


Záloha a obnova databázy

image

“Zálohy ukladať do” - cez image vyberiete priečinok, kam sa budú zálohy databázy ukladať. Následne cez tlačidlo “Zálohovať” vykonáte zálohu databázy.

V riadku nad tlačidlom Zálohovať sa nachádza informácia, kedy bola vykonaná posledná záloha a označenie súboru.

image

Pokiaľ si želáte obnoviť databázu z už zálohovaných súborov, kliknite na tlačidlo “Obnoviť”, vyberte súbor a kliknite na “Otvoriť”. Systém vás informuje o tom že aktuálne údaje budú nahradené údajmi z vybraného súboru. Ak si želáte pokračovať stlačte Áno. Následne prebehne automatický reštart dochádzkového systému a načíta sa vybraná databáza do dochádzky.

K dispozícii je aj služba automatické zálohovanie - Modul Backup, ktorá slúži na označenie dní a času, v ktorom sa má automaticky vytvoriť záloha databázy do vybraného priečinku.

(V našom príklade na obrázku nižšie by sa záloha databázy automaticky robila vždy v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok o 9:00 hodine.)

image

Kvôli prehľadnosti medzi zálohami databázy je dostupné tlačidlo “Obmedzenie počtu záloh”, kde si máte možnosť vybrať:

  • nemazať automaticky - zálohy databázy sa nebudú mazať automaticky, uložené zostanú všetky.
  • automaticky vymazať staršie ako - nastavíte si počet dní, po ktorých systém automaticky vymaže staršie zálohy databázy
  • mazať od najstaršej zálohy a udržiavať počet - vypíšete počet, koľko záloh databázy má byť uložených. Po prekročení tohto limitu sa budú zálohy automaticky mazať od najstaršej zálohy.

Pre aktiváciu Modulu Backup (automatického zálohovania databázy) kontaktujte našu technickú podporu.


Údržba databázy

image

V súvislosti so zvýšenými požiadavkami na ochranu osobných údajov (GDPR) sú v dochádzkovom systéme implemetované možnosti mazať fotky z prístupov a anonymizácia zamestnancov.

Dochádzkový systém sníma fotky zamestnancom pri zaznamenaní prístupu. Fotky sa ukladajú na server. V nastavení programu môžete nastaviť počet dní, po ktorom sa budú fotky z prístupov automaticky vymazávať. Úpravu v nastavení môže urobiť iba hlavný administrátor, východzie a preddefinované nastavenie je 60 dní.

Anonymizácia zamestnancov od ukončenia pracovného pomeru

Po ukončení pracovného pomeru zamestnanca alebo po vymazaní zamestnanca sa jeho údaje v databáze a dochádzkovom systéme anonymizujú (vymaže sa meno zamestnanca a jeho fotky).
Po uplynutí nastaveného počtu dní sa údaje o zamestnancovi automaticky anonymizujú, nastavenie môže hlavný administrátor zmeniť.
Východzie a preddefinované nastavenie je 60 dní.

Na obrázku nižšie môžete vidieť ako vyzerá anonymizovaný zamestnanec:

image

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.