Základné informácie


V tejto sekcii nájdete:


Základné informácie

CateringPro

Je rozšírená verzia Stravovacieho systému, kde je zautomatizované odosielanie objednávok na emaily dodávateľa plus kontrolných emailov pre stredisko. Nie je potrebné ich manuálne odosielať. Tento modul je potrebné si dokúpiť.

Základné balenie pozostáva zo:

 • Softvérovej časti stravovacieho systému (Modul Strava v dochádzkovom systéme AMS)
 • Objednávkový terminál
 • Výdajový terminál
 • Čítačky pre objednávanie a výdaj

POSTUPNOSŤ PRE ADMINOV STRAVOVACIEHO SYSTÉMU:

 1. Ako prvé je potrebné nastaviť si typy výdajov a dni, ktoré sa majú zobraziť v menu cez návod Nastavenia.
 2. Následne je nutné vytvoriť dodávateľov a priradiť ich ku stredisku. Viac informácií ako postupovať nájdete v návode Dodávatelia.
 3. Potom si vytvoríte konkrétne jedlá a typy jedál - bližší popis nájdete v návode Jedlá.
 4. Nakoniec vytvoríte samotné menu - viac informácií o tvorbe a úprave nájdete v návode Menu.

Pre správne fungovanie stravovacieho systému je potrebné priradiť zamestnancov k terminálom (objednávkový, výdajový) a tie potom k strediskám. Pozrite si návod priradenie zamestnancov a terminálov k strediskám.
Pokiaľ nie sú vytvorené strediská, priraďte zamestnancov priamo k terminálu.


POSTUPNOSŤ PRE ZAMESTNANCOV:

 1. Zamestnanec si objedná jedlo cez objednávkový terminál.

  • Pre vytvorenie objednávky je potrebné priložiť kartu alebo prívesok na čítačku. Na hornej lište sa zobrazí meno zamestnanca. Posúvať sa medzi dňami je možné šípkami doprava a doľava.
  • V konkrétnom dni máte možnosť vybrať si z vytvorených typov výdaja (v našom prípade obed a večera). Pokiaľ má zamestnanec vopred naplánovanú zmenu, zobrazí sa vedľa mena zamestnanca a systém automaticky ponúkne typ výdaja prislúchajúci tejto zmene.
  • Po kliknutí na typ výdaja sa vám zobrazí ponuka jedál. Opätovným kliknutím sa ponuka skryje.
  • Pokiaľ sú jedlá podfarbené šedou farbou, už ich nie je možné objednať. Ak sú biele, môžete si kliknutím označiť jedlo a vybrať si množstvo konkrétneho jedla pomocou tlačidla plus a mínus. Vami vybrané jedlá sú zvýraznené žltou farbou.
  • Po objednaní je potrebné stlačiť tlačidlo “Potvrdiť”.
  • Zobrazí sa tabuľka, v ktorej sú vypísané všetky položky vašej objednávky. Ak ste omylom zadali zlú objednávku a chcete ju zmeniť alebo upraviť, môžete tak urobiť pomocou tlačidla “Vrátiť sa späť”.
  • Pre potvrdenie objednávky je potrebné znovu priložiť kartu alebo prívesok na čítačku. V spodnej časti vás systém informuje o jej úspešnosti.

Typy výdaju a jedlá na konkrétny deň si viete nastaviť priamo v stravovacom systéme AMS. Postup vytvorenia objednávky zamestnancami nájdete vo videu nižšie:

image
 1. Objednávky sa zobrazia aj v stravovacom systéme AMS (viď obrázok):
image
 1. V deň výdaja jedla si zamestnanec priloží kartu alebo prívesok na čítačku pri výdajovom termináli, kde sa zobrazí jemu vydané jedlo:
image

Pokiaľ zamestnanec opätovne priloží kartu alebo prívesok na čítačku, zobrazí sa čas vydaných jedál (viď obrázok nižšie). Táto obrazovka ostane aktívna po dobu 3 minút.

image

Na základnej obrazovke sa zobrazuje celkový počet vydaných jedál a počet zostávajúcich jedál na vydanie.

image

image Rýchly tip

V priloženom PDF súbore (na spodku článku) si môžete postup pre zamestnancov na objednávanie a výdaj jedál vytlačiť.
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.