Domov


Karta Domov obsahuje 3 základné časti:

  1. Dni na riešenie
  2. Žiadanky
  3. Terminály, Posledné prístupy, Prítomní zamestnanci
image

Na domovskej stránke si viete určiť, ktoré položky chcete aby sa zobrazovali a ktoré nie. Slúži na to funkcia Aktívne panely, ktorú si viete prispôsobiť podľa potreby v nastaveniach programu.

Taktiež si viete v nastaveniach programu prispôsobiť automatické obnovovanie domovskej stránky ale aj obnovovanie dní na riešenie.


1. Dni na riešenie

Je to zoznam dní, ktoré si vyžadujú kontrolu alebo úpravu. Môžu byť podfarbené červenou (neukončené dni) alebo oranžovou (dni na kontrolu).

Každý záznam je možné otvoriť dvojitým kliknutím a ukáže sa detail dňa, kde je možné robiť úpravy v dochádzke.
Systém obsahuje filter pre rýchlejšie vyhľadanie potrebných dní na riešenie. Pomocou filtra je možné zobraziť len dni, ktoré potrebujete. Umožňuje filtrovať dni podľa toho, či chýba absencia, chýba príchod alebo odchod alebo je deň označený na kontrolu.

Ak chcete deň označiť ako skontrolovaný kliknite pravým tlačidlom myši na jeho riadku - zvoľte “označiť ako skontrolované”.

video dni na riesenie filter

image Rýchly tip

  1. V prípade potreby je možné upraviť nastavenie skupiny a tak ovplyvniť, ktoré dni sa majú označovať oranžovou - odporúčaná kontrola (postup je popísaný v návode Dni odporúčané na kontrolu).
  2. Systém ponúka možnosť nastaviť dátum, od ktorého sa majú v zozname zobrazovať dni na riešenie. Viac informácií nájdete v návode Nastavenie pre stránku DOMOV.

2. Žiadanky

Nachádza sa tu zoznam nových žiadaniek, ktoré je potrebné spracovať. Spracovávajú sa na karte Prehľady - záložka Žiadanky, alebo môžete v karte Domov kliknúť pravým tlačidlom na žiadanku a budú vám ponúknuté možnosti potvrdiť/zamietnuť/stornovať. Obidve situácie sú znázornené nižšie.

image
image

3. Súbor záložiek:

Terminály

(zoznam terminálov), pripojené k Vášmu dochádzkovému systému, sa farebne rozlišujú. Aktívne terminály sú podfarbené zelenou a neaktívne červenou farbou. Pri kliknutí na terminál sa zobrazia jeho detailnejšie informácie.

image

Posledné prístupy

  • po dlhšom podržaní kurzora myši na riadku v tabuľke posledných prístupov sa zobrazí fotka zamestnanca vytvorená spolu s prístupom

Prítomní zamestnanci

  • zoznam prítomných zamestnancov je možné upraviť (rozkliknutím konkrétneho záznamu sa dostanete do detailu dňa zamestnanca) prípadne zobraziť rozšírený zoznam alebo tlačiť.

Tlačiť zoznam prítomných zamestnancov je možné cez tlačidlo “Tlačiť”, kde si cez rozbaľovaciu šípku viete zvoliť typ tlače - na tlačiarni, PDF alebo XLS. Pri zvolenom type tlače sa zobrazí čierna bodka. Následne je potrebné opätovne kliknúť na “Tlačiť”.

image

Rozšírený zoznam prítomných zamestnancov je viditeľný až po jeho povolení v nastavení programu. Slúži na detailnejšie zobrazenie zoznamov zamestnancov. Umožňuje filtrovanie zamestnancov na prítomných a neprítomných. Dostupné je tlačidlo, ktorým môžete zobraziť aj neaktívnych zamestnancov, alebo tlačidlo zrušiť filter. Následne ponúka možnosť triediť zamestnancov podľa skupín a taktiež tieto zoznamy vytlačiť. Počas filtrovania zamestnancov sa skupiny označujú kliknutím na riadok skupiny (podfarbia sa modrou) a odznačujú sa tiež kliknutím na riadok (podfarbenie sa zruší).

image

image Rýchly tip

  • Pre rýchlejšie vyhľadávanie konkrétnej informácie môžete na karte Terminály, Posledné prístupy a Prítomní zamestnanci použiť dostupné filtre, umiestnené vždy na hornej strane okna.

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.