Tlačová zostava stravných lístkov


Report “Tlač stravných lístkov” slúži na prehľad stravných lístkov prislúchajúcich zamestnancom za dané obdobie (mesiac). Počet stravných lístkov zamestnancom nastavujete priamo v skupine.

Tlačová zostava sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka.

image

Report stravných lístkov je možné uložiť do formátu pdf, xls/xlsx alebo použiť priamo tlač. Výber formátu tlačovej zostavy uskutočníte pomocou šípky umiestnenej na tlačidle “tlač stravných lístkov”. Keď na ňu kliknete, ponúknu sa možnosti formátu - pri vybranom type sa zobrazí čierna gulička.

Pri type formátu pdf alebo xls / xlsx je potrebné vybrať priečinok v PC, kde bude dokument uložený.

Pokiaľ je zvolený typ formátu, stačí kliknúť na tlačidlo “tlač stravných lístkov” a report sa vygeneruje pre vybratých zamestnancov.

Zostavu viete vygenerovať:

  • pre všetkých zamestnancov
  • pre jednotlivca - kliknutím na konkrétneho zamestnanca v uzávierke, alebo podržaním klávesy CTRL a klikaním myšou na mená si viete označiť tých zamestnancov, ktorých potrebujete
  • alebo použiť dostupné filtre (podľa strediska, skupiny, zaradenia…) a vybrať si tak len určitých zamestnancov, pre ktorých sa má report vytvoriť

Na videu nižšie je znázornený príklad tlače stravných lístkov (výber formátu tlače a použitie filtrov pre výber zamestnancov):

image

Príklad tlače stravných lístkov na tlačiarni je znázornený na obrázku nižšie.

Na tlačovej zostave sa nachádzajú informácie:

  • za aké obdobie (mesiac/rok) sa zobrazujú stravné lístky
  • názov spoločnosti (podľa licencie v AMS)
  • ak bola vo filtri zvolená skupina, zobrazí sa názov skupiny (aj nadradenej skupiny). Ak nebola zvolená, report bude za “všetky” skupiny.
  • ID zamestnanca, meno zamestnanca, počet stravných lístkov, ktoré mu prislúchajú a miesto na jeho podpis (pri prevzatí)
  • počet zamestnancov a stravných lístkov dokopy
image

Príklad reportu stravných lístkov do formátu xls si môžete pozrieť na obrázku nižšie (použitý bol filter zamestnancov na konkrétnu skupinu “Výroba”):

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.