Nachádzate sa tu

Detailnejšie rozdelenie konta pracovného času (KPČ)

V časti Dochádzka v Mesačnom prehľade sa v pravej časti nachádza tabuľka konta pracovného času (KPČ). Zjednodušili a sprehľadnili sme rozdelenie tejto tabuľky:

 

Aktuálny stav - stav KPČ účtu k aktuálnemu dátumu

Prenos - hodiny prenesené z predchádzajúceho mesiaca

Plnenie - hodiny, ktoré sa nazbierali počas mesiaca do KPČ

Čerpanie - hodiny, ktoré boli použité z KPČ v aktuálnom mesiaci

Rozdiel - ide o rozdiel nazbieraných a použitých hodín (Plnenie mínus Čerpanie)

Stav v mesiaci - poukazuje na stav KPČ v aktuálnom mesiaci (Prenos plus Rozdiel)

 

 

Táto novinka je zavedená s aktualizáciou na verziu 1.0.5.119.

Viac informácií o KPČ a jeho použití alebo nastavení nájdete v samostatnom návode.