Nachádzate sa tu

Žiadankový systém

Výhody, ktoré oceníte:

 • možnosť výberu rôznych neprítomností
 • možnosť definovania vlastného typu neprítomnosti
 • výber časového intervalu pre neprítomnosť
 • prehľad o odoslaných a spracovaných žiadankách
 • e-mailová notifikácia o každej žiadanke
 • automatické zapisovanie schválených žiadaniek do dochádzky zamestnanca
 • možnosť výberu administrátora pre schvaľovanie žiadaniek
 • pri vytvorení žiadanky máte možnosť vpísať doplňujúce informácie
 • archivácia všetkých žiadaniek
 • implementácia priamo v dochádzkovom systéme AMS

 

Elektronické žiadanky o neprítomnosť na pracovisku sú jednoduché, rýchle a prehľadné.

Vytvorenie žiadanky o neprítomnosť je dostupné cez:

Vytvorené žiadanky môžu administrátori schváliť, zamietnuť alebo stornovať prostredníctvom dochádzkového systému AMS alebo cez webový terminál.

Uzavreté žiadanky sa zobrazujú v prehľade dochádzkového systému AMS, na webovom termináli aj na KIOSKu.

Schválené žiadanky o neprítomnosť sa zapíšu priamo do dochádzky zamestnancom.

Skoncujte so zdĺhavými a neprehľadnými papierovými žiadankami.

Máme efektívne riešenie, ktoré znižuje chybovosť a šetrí váš čas.

 

Žiadankový systém umožňuje aktívne pracovať so žiadosťami o neprítomnosť (dovolenka, návšteva lekára, služobná cesta a iné.). Zamestnanec môže požiadať o neprítomnosť prostredníctvom elektronickej žiadanky na KIOSKu alebo cez Web terminál. Vytvorené žiadanky sa automaticky zobrazia aj v dochádzkovom systéme AMS, kde administrátor môže žiadanku schváliť alebo zamietnuť. Informácie o stave žiadaniek dostávajú zamestnanci aj administrátori takisto prostredníctvom e-mailovej notifikácie. V prípade, že je žiadanka schválená, automaticky sa zapíše zamestnancovi do dochádzky.

 

Žiadankový systém pre zamestnancov

Zamestnanci si môžu žiadanku vytvoriť, upraviť a prezerať dvomi spôsobmi:

 • prostredníctvom KIOSKu (umiestnenom v priestoroch vašej firmy)
 • cez webové rozhranie (cez mobilný telefón alebo počítač)

 

Po priložení RFID karty alebo čipu na USB čítačku na KIOSKu alebo prihlásení sa na Web terminál si môžu zamestnanci jednoducho vytvoriť žiadanku. Vyberú typ neprítomnosti žiadanky, časový úsek, vypíšu poznámku (ak je potrebná) a potvrdia. V prípade KIOSKu opätovným priložením RFID karty na čítačku.

 

Pre odbremenenie administrátorov, ktorí spravujú žiadanky, sme umožnili, aby si úpravu alebo storno už existujúcej (ešte neschválenej) žiadanky vedeli zamestnanci urobiť sami.

 

Zamestnanci majú k dispozícii aj prehľad všetkých žiadaniek na základnej obrazovke po prihlásení sa do KIOSKu alebo Web terminálu (nových, schválených, zamietnutých aj stornovaných).

 

Všetky žiadanky vytvorené cez KIOSK alebo Web terminál sa zobrazujú v dochádzkovom systéme AMS administrátorovi na schválenie. Vďaka e-mailovej notifikácii dostávajú administrátori aj zamestnanci informácie o aktuálnom stave žiadanky.

 

Žiadankový systém pre administrátorov

Okrem zamestnancov môžu v dochádzkovom systéme AMS vytvárať žiadanky aj administrátori.

AMS - Vytvorenie žiadanky

 

V nastaveniach každého prerušenia si určíte, či sa má zobraziť pri zadávaní žiadanky o neprítomnosť a takisto nastavíte dĺžku čerpania. Pokiaľ túto možnosť neoznačíte, nebude možné vytvoriť žiadanku pre dané prerušenie.

AMS - Prerušenie v žiadankách

 

Vytvorená žiadanka sa zobrazí aj na základnej obrazovke dochádzkového systému AMS. Takto systém priamo upozorní na to, že bola vytvorená nová žiadanka.

AMS - Prehľad žiadaniek na domovskej obrazovke

 

Administrátor môže žiadanku upraviť, schváliť, zamietnuť alebo stornovať. Ku každej žiadanke napíše vyjadrenie. Pre spätnú kontrolu sú automaticky doplnené informácie, kto a kedy žiadanku uzavrel.

AMS - Upraviť, schváliť, zamietnuť alebo stornovať žiadanku

 

Schvaľovať žiadanky môže administrátor cez kartu žiadaniek, priamo zo základnej obrazovky dochádzkového systému AMS alebo z detailu dňa zamestnanca.

AMS - Upraviť, schváliť, zamietnuť alebo stornovať žiadanku - Detail dňa

 

Schválené žiadanky sa automaticky zapíšu do dochádzky. Informácie o nich sa zobrazia v prehlade žiadaniek aj v detaile dňa zamestnanca.

AMS - Schválená žiadanka - Detail dňa

 

Administrátor vie vytovoriť, upraviť alebo schvaľovať žiadanky aj cez Web terminál.

Web terminál - Schválená žiadanka - Detail dňa

 


Viac informácií o žiadankách cez Web terminál pre zamestnancov a administrátorov

Nastavenia žiadaniek a ďalšie informácie