Nachádzate sa tu

KIOSK - Dochádzka

KIOSK slúži aj na prezeranie dochádzky pre zamestnancov.

Po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu má zamestnanec možnosť vidieť mesačný prehľad svojej dochádzky - príchody do práce, odchody z práce, odpracovaný čas, nadčas a podobne.

KIOSK - Dochádzka

 

Po označení konkrétneho dňa sa zamestnancovi zobrazí náhľad detailu dňa, kde vidí príchody, odchody a vypočítané prerušenia.

KIOSK - Dochádzka - Detail dňa

 

Takýmto jednoduchým spôsobom má zamestnanec prehľad o svojej dochádzke.

 


KIOSK

Nastavenia počítania dochádzky