Nachádzate sa tu

Karta zamestnanca

Dochádzkový systém AMS umožňuje rýchly a jednoduchý import zamestnancov z XLS súboru alebo priamo vytvorenie zamestnaneckej karty v dochádzkovom systéme.

 

V prehľadnej karte zamestnanca sa nachádzajú:

 • údaje o zamestnancovi
  (ID, osobné údaje, e-mail pre vyjadrenie o stave žiadaniek)
 • nastavenie zamestnaneckého pomeru na dobru určitú, neurčitú aj mimoevidenčný stav
  (napríklad kvôli materskej dovolenke)
 • výber skupiny, do ktorej má zamestnanec patriť a na základe nej má nastavené počítanie dochádzky
 • priradenie zamestnanca k terminálom, na ktorých sa bude zapisovať do dochádzky
 • priradenie zamestnanca ku stredisku pod ktoré spadá
 • heslo pre vstup do webového terminálu
 • doplňujúce nastavenia - povolený prechod dvermi alebo určenie administrátora terminálu
  (pre správu terminálu)

Karta zamestnanca

 

V zamestnaneckej karte sa dajú veľmi jednoducho pomocou USB čítačky priradiť zamestnancom aj RFID karty alebo čipy pre zapisovanie dochádzky na terminály STL.one alebo pre povolenie prechodu dvermi.

Karta zamestnanca - priradenie RFID kariet alebo čipov

 

Pri použití zápisu do dochádzky pomocou QR kódu máte možnosť tento kód vidieť aj priamo na základnej obrazovke zamestnaneckej karty. QR kódy sú generované automaticky pri vytvorení zamestnanca v dochádzke a pomocou exportu ich viete uložiť do počítača a následne vytlačiť pre zamestnancov.

Karta zamestnanca - QR kód

 

Máte možnosť priamo priradiť zamestnanca k terminálu alebo stredisku.

Priradenie zamestnanca k terminálu alebo stredisku

 

Dochádzkový systém AMS umožňuje aj export zamestnancov.

Vzor exportu zoznamu zamestnancov
Vzor tlačovej zostavy

 


Informácie o karte zamestnanca