Nachádzate sa tu

Započítavanie prestávky

Ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 6 hodín, má zamestnanec nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvý zamestnanec má nárok na prestávku, ak pracuje dlhšie ako 4 a ½ hodiny.

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.

Započítavanie prestávky - Nastavenia

 

Započítanie skutočného času prestávky

Do dochádzky sa zamestanancom zapíše skutočný čas, na základe zapísania odchodu na prestávku a príchodu z prestávky na termináli. Pokiaľ je nastavená aj dĺžka prestávky a zamestnanec bol na prestávke dlhšie, všetok čas nad jej rámec sa zobrazí v dochádzke ako neuznaný (červenou farbou).

V našom príklade bol zamestnanec na prestávke 50 minút, ale má nastavenú dĺžku prestávky 30 minút. Prekročený časový úsek 20 minút systém označí ako neuznaný a do prestávky započíta len 30 minút.

Započítanie skutočného času prestávky

 

Započítanie fixného času prestávky

Bez ohľadu na to, koľko času zamestnanec strávil na prestávke, vždy sa odráta fixná dĺžka prestávky.
Ak bol zamestnanec na prestávke dlhšie, všetok čas nad jej rámec sa zobrazí v dochádzke ako neuznaný (červenou farbou). Ak bol zamestnanec na prestávke kratší čas, na základe fixného započítania prestávky sa mu odráta celá dĺžka prestávky.

V našom príklade máme v nastaveniach skupiny určené započítanie fixného času 30 minút. Napriek tomu, že zamestnanec bol na prestávke len 17 minút, má odrátanú prestávku v trvaní 30 minút.

Započítanie fixného času prestávky

 

Započítavanie prestávky môžete určiť aj pomocou automatického odpočtu, kde nie je nutnosť aby si zamestnanec na termináli označil odchod/príchod z prestávky. V nastaveniach skupiny si viete určiť, po koľkých hodinách sa má zamestnancovi odpočítať prestávka a v akom trvaní (v našom príklade je to prestávka 30 minút, ktorá sa automaticky odpočíta po štyroch odpracovananých hodinách).

Automatický odpočet prestávky

Automatický odpočet prestávky v detaile dňa

 

Ohraničený čas prestávky

V dochádzkovom systéme AMS máte možnosť ohraničiť presný časový úsek prestávky. Tento úsek sa zobrazuje aj priamo v grafe v detaile dňa žltou farbou.

Presný časový úsek prestávky

 

Pokiaľ zamestnanec odíde na prestávku mimo ohraničený čas, dochádzkový systém označí tento úsek na červeno ako neuznaný.

Neuznaný čas prestávky

 


Nastavenia počítania dochádzky

Nastavenia prestávky