Nachádzate sa tu

Kontrola dochádzky podľa fotografií

Medzi hlavné dôvody nasadzovania dochádzkových systémov vo firmách je okrem zjednodušenia spracovania dochádzky hlavne zamedzenie podvodov pri zápise.

Všetky nami používané terminály fotia zamestnancov pri zápise do dochádzky. Vďaka tejto vlastnosti je zabezpečené, že sa zamestnanci nebudú zapisovať navzájom.

Fotka zamestnanca pri zápise do dochádzky

 

V prípade, že by sa zamestnanec pri evidencii dochádzky postavil stranou od dochádzkového terminálu (mimo snímacieho záberu integrovanej kamery), prípadne rukou zakryl kameru, je možné že nebude zaznamenaná fotografia jeho tváre.V takejto situácii predpokladáme že sa mohlo jednať o pokus podvádzať a vďaka systému máte situáciu zaznamenanú. V rozhraní Prístupov programu AMS je v stĺpci fotka informácia, či sa pri konkrétnej udalosti zamestnanca zobrazuje na fotografii jeho tvár alebo nie.

K zamedzeniu takýchto nežiaducich udalostí slúži funkcia detekcie tváre v termináloch. Pokiaľ sa zamestnanec neukáže integrovanej kamere, tak mu systém nepovolí zápis príchodu/odchodu, alebo prerušenia práce na dochádzkovom termináli. V takomto prípade pri zapnutej funkcii detekcie tváre, získame vždy fotografiu s tvárou zamestnanca, ktorá sa v každom prípade zobrazí aj na strane programu AMS kvôli spätnej kontrole či tvár zamestnanca na tomto snímku prislúcha k menu človeka ktorý záznam zaevidoval.

Fotka zamestnanca pri zápise do dochádzky - nerozpoznaná tvár

 

Na videu nižšie je znázornený zápis príchodu a odchodu zamestnanca za použitia detekcie tváre.

 

Informácia o povinnosti skontrolovať si vlastný záznam býva zamestnancom oznamovaná pri nasadení dochádzkového systému. Každý terminál umožňuje v prípade potreby opravu záznamu (na príklade je použitý terminál STL.one).

Oprava záznamu

 

Vstavaný filter prístupov pre kontrolu dochádzky umožňuje výber:

Filter zobrazených prístupov

  • skupiny, do ktorej zamestnanec patrí
  • konkrétneho zamestnanca
  • dátumov v ktorých boli prístupy uskutočnené
  • typ prerušenia a smer (napr. práca, lekár, služobne a príchod / odchod)
  • terminál na ktorom bol zápis zaznamenaný
  • stavu fotky

 


Kontrola dochadzky zamestnancov