Nachádzate sa tu

Denný graf v detaile dňa a úprava dochádzky

Denný graf v detaile dňa je unikátny komponent, ktorým sa môže pochváliť výlučne dochádzkový systém AMS.

Z grafu je okamžite jasné prečo je dochádzka vypočítaná tak, ako je.

Celková koncepcia denného grafu je postavená na vizualizácii výpočtov. Vypočítaná dochádzka vychádza z nastavenia skupiny a konkrétneho dňa, z nastavení pevnej a pohyblivej pracovnej doby, zaokrúhľovania príchodov a odchodov a iných vlastností skupiny.

Vďaka grafu je možné okamžite vidieť nastavenie skupiny a následne aj vypočítané časové úseky vyplývajúce zo zapísaných prerušení.

Denný graf

 

Vrchná os grafu hovorí o nastavenom dennom pracovnom fonde a pracovnom čase, načítanom z nastavenia skupiny, do ktorej zamestnanec patrí.

Spodná os hovorí o skutočne odpracovaných hodinách a skutočne zaznamenaných prerušeniach.

Na vizuálizáciu príchodov a odchodov zapísaných na termináloch alebo vložených manuálne slúžia "piny" prerušení na osi grafu.

Os grafu

 

Dvojklikom na prerušenie v legende sa zobrazí tabuľka nastavení pre prerušenie, v ktorej si môžete tieto nastavenia pozrieť alebo upraviť podľa potreby.

Tabuľka nastavení pre prerušenie

 

Pre detailnejší náhľad nastavení skupiny slúži aj aktívne tlačidlo priamo v detaile dňa.

Tlačidlo nastavení skupiny

 

Zapísané prerušenia a vypočítané úseky je možné upraviť, doplniť a zmazať jednoduchým kliknutím myši alebo pomocou dostupných tlačidiel.

Animácia práce v záložke - Denný graf

 


Nastavenia detailu dňa a grafu.