Nachádzate sa tu

Mesačný prehľad dochádzky zamestnanca

Mesačný prehľad dochádzky zamestnanca je základné rozhranie pre prácu v dochádzkovom systéme.

Zobrazuje stav dní, informácie o vypočítaných časových úsekoch vo zvolenom mesiaci. Pravý postranný panel zobrazuje zosumarizované výsledky za konkrétny mesiac.

Pre uľahčenie opráv v dochádzke zamestnanca sú farebne zobrazené dni v mesačnom prehľade s chýbajúcim zápisom alebo na kontrolu.

Mesačný prehľad dochádzky zamestnanca

 

V rozhraní je možnosť okamžitého prechodu do konkrétnej skupiny zamestnancov po kliknutí na ikonu skupiny. Vďaka tomuto prechodu je možné ihneď skontrolovať nastavenie skupiny (pracovná doba, nastavenie prestávky, výpočet stravných lístkov, správa nadčasov a podobne). Všetky vami zadané nastavenie skupiny sú farebne zvýraznené.

Nastavenie skupiny

 

Okrem prechodu do konkrétnej skupiny je možný aj priamy prechod do karty zamestnanca, kde si viete pozrieť alebo upraviť nastavenia a priradenia.

Karta zamestnanca

 

Po otvorení dňa dvojklikom sa zobrazí denný graf dochádzky v detaile dňa a zaznamenané prístupy.

Denný graf dochádzky

 

Hromadný zápis uľahčí doplnenie viacerých chýbajúcich prístupov do dochádzky.

Hromadný zápis

 

Z mesačného prehľadu zamestnanca sú k dispozícii aj výstupné tlačové zostavy.

Zostava - Mesačný prehľad

 


Vysvetlenie pojmov a práca s mesačným prehľadom