Kiosk žiadanky

KIOSK je synchronizovaný aj so žiadankovým systémom. Slúži na vytváranie a prehľad žiadaniek o neprítomnosť pre zamestnancov.

V nastavení žiadankového systému si určíte prerušenia, ktoré sa majú zobrazovať v žiadankách a zvolíte spôsob ich čerpania. Zamestnanec následne po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu môže vytvoriť žiadanku.

Kiosk vytvorenie žiadanky

KIOSK umožňuje vytvoriť žiadanku (podľa nastavení) na celý deň, pol dňové čerpanie alebo zadať časový úsek od-do.

Kiosk dĺžka žiadanky

Pre potvrdenie žiadanky o neprítomnosť zamestnanec opäť priloží kartu alebo čip na čítačku KIOSKu.

Kiosk potvrdenie žiadanky

Zamestnanci majú možnosť upraviť alebo stornovať svoju už existujúcu (ešte neschválenú) žiadanku.

Kiosk potvrdenie a úprava žiadanky žiadanky

Ku každej žiadanke môžu napísať poznámku, ktorá urýchli ich požiadavku na schválenie.

Kiosk poznámka k žiadanke

Zamestnanci majú prehľad o všetkých svojich žiadankách o neprítomnosť.

Prehlad žiadaniek

Všetky vytvorené žiadanky sa automaticky synchronizujú aj so žiadankovým systémom, kde administrátori tieto žiadanky schvália, zamietnu alebo stornujú podľa potreby.

Žiadanky v systéme AMS

Informácie o stave žiadaniek dostávajú zamestnanci aj administrátori prostredníctvom e-mailovej komunikácie.