Nachádzate sa tu

KIOSK - Žiadanky

KIOSK je synchronizovaný aj so žiadankovým systémom. Slúži na vytváranie a prehľad žiadaniek o neprítomnosť pre zamestnancov.
V nastavení žiadankového systému si určíte prerušenia, ktoré sa majú zobrazovať v žiadankách a zvolíte spôsob ich čerpania. Zamestnanec následne po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu môže vytvoriť žiadanku.

KIOSK - Žiadanky - Vytvorenie žiadanky

 

KIOSK umožňuje vytvoriť žiadanku (podľa nastavení) na celý deň, pol dňové čerpanie alebo zadať časový úsek od-do.

KIOSK - Žiadanky - Časový úsek žiadanky

 

Pre potvrdenie žiadanky o neprítomnosť zamestnanec opäť priloží kartu alebo čip na čítačku KIOSKu.

KIOSK - Žiadanky - Potvrdenie žiadanky

 

Zamestnanci majú možnosť upraviť alebo stornovať svoju už existujúcu (ešte neschválenú) žiadanku.

KIOSK - Žiadanky - Úprava alebo storno

 

Ku každej žiadanke môžu napísať poznámku, ktorá urýchli ich požiadavku na schválenie.

KIOSK - Žiadanky - Poznámka

 

Zamestnanci majú prehľad o všetkých svojich žiadankách o neprítomnosť.

KIOSK - Žiadanky - Prehľad žiadaniek

 

Všetky vytvorené žiadanky sa automaticky synchronizujú aj so žiadankovým systémom, kde administrátori tieto žiadanky schvália, zamietnu alebo stornujú podľa potreby.

AMS - Žiadanky - Prehľad žiadaniek

 

Informácie o stave žiadaniek dostávajú zamestnanci aj administrátori prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 


KIOSK

Žiadankový systém