Nachádzate sa tu

Ďalšie nastavenia počítania dochádzky

Dochádzkový systém AMS ponúka viaceré doplnkové možnosti nastavenia počítania dochádzky.

Dovolenka - Nastavenie

 

Započítavanie nočnej práce

V prípade trojzmennej a hlavne nepretržitej prevádzky, zamestnanci vykonávajú prácu v noci, a teda medzi 22. a 6. hodinou. Nočná práca je definovaná nezávisle na nočnej zmene. Je preto nutné si dať pozor na to, že aj zamestnanec pracujúci v rannej či odpoludňajšej zmene môže vykonávať prácu v noci.

Na základe toho máte možnosť nastaviť si čas odkedy dokedy sa má započítavať nočná práca, do akého dňa sa má započítať odpracovaný čas a ďalšie súvisiace nastavenia s prácou v noci.

Na príklade nižšie je zobrazená práca v noci. Podľa nastavení v skupine sa má nočná započítavať v čase od 22:00 do 06:00 a má sa zapísať do dňa kedy začala.

Práca v noci v detaile dňa

 

Nočná práca sa zobrazuje aj v mesačnom prehľade dochádzky.

Práca v noci v mesačnom prehľade

 

Posun

Využíva sa najmä vtedy, ak je terminál umiestnený ďalej od pracoviska a zamestnancovi trvá presun niekoľko minút. Využiť ho môžete aj vtedy, keď zamestnancovi trvá niekoľko minút príprava na prácu, alebo je terminál umiestnený až za šatňou a čas na prezliekanie alebo prípravu sa nezapočítava do odpracovaného času.

V našom príklade zamestnanec prišiel do práce 05:57 a má nastavený posun 5 minút. Vypočítaný príchod do práce je teda 06:02.

Posun v detaile dňa

 

Penalizácia neskorého príchodu

V prípade neskorého príchodu do práce, môžete zamestnancovi udeliť penalizáciu a tým sa skráti odpracovaný čas o nastavený počet minút.

V príklade nižšie je zobrazená penalizácia v detaile dňa.

Penalizácia v detaile dňa

 

Stravné lístky

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom vlastného alebo iného stravovacieho zariadenia, alebo prostredníctvom stravných lístkov (stravovacích poukážok) poskytnutým zamestnanom.
Na stravné má nárok zamestnanec v pracovnom pomere (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu napr. služobný pomer policajtov, väzenských dozorcov, hasičov), ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Dohodári, vykonávajúci plnenie pracovných úloh na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemajú nárok na stravné.

V dochádzkovom systéme si viete určiť, po koľkých odpracovaných hodinách zamestnancovi vzniká nárok na stravný lístok. Počet stravných lístkov sa zobrazuje aj v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca.

Počet stravných lístkov

 

Odporúčaná kontrola

V nastaveniach skupiny môžete zadať kritéria pre deň, ktorý sa má označiť ako odporúčaný na kontrolu. Ide o rozdiel medzi nastaveným denným pracovným fondom a reálne odpracovaným časom. Pokiaľ zamestnanec odpracuje počas dňa viac alebo menej ako je nastavený limit, tak sa deň podfarbí na oranžovo.

Dni odporúčané na kontrolu

 


Nastavenia počítania dochádzky

Nastavenia počítania dochádzky a bližšie informácie