Výstupy z dochádzkového sytému

Dochádzkový systém AMS obsahuje výstupy do PDF, XLS, tlačové zostavy a rovnako aj hromadné tlačové zostavy.

Mesačný prehľad dochádzky zamestnanca

Základná tlačová zostava používaná v každej spoločnosti. Obsahuje rozpis dní v mesiaci s konkrétnymi vypočítanými výsledkami. Dá sa vytvoriť z mesačného prehľadu zamestananca pre konkrétneho zamestnanca, ale rovnako aj hromadne za skupinu alebo pre celú firmu.

Mesačný prehľad zostava

Vzor dochádzkového listu zamestnanca v PDF

Zostava evidencia dochádzky - plachta

V tejto zostave je zobrazená dochádzka zamestnancov s detailom každého dňa. V zostave je možné nastaviť ktoré prerušenia sa majú zobraziť.

Plachta

Prítomní zamestnanci

Tlačová zostava obsahujúca zoznam prítomných zamestnancov na pracovisku. V prípade potreby je k dispozícii aj tlačová zostava neprítomných zamestnancov.

Tlač prítomný zamestnanci

Neprítomnosť zamestnancov po dňoch

Ide o neprítomnosť všetkých zamestnancov vo zvolenom mesiaci do XLS súboru. Máte možnosť vidieť okrem mena zamestnanca a jeho ID čísla aj dátum kedy došlo k neprítomnosti, jej dôvod a počet hodín.

Neprítomný zamestnanci v XLS

Tlač stravných lístkov

V dochádzkovom systéme AMS si viete určiť, po koľkých odpracovaných hodinách zamestnancovi vzniká nárok na stravný lístok. Tlačová zostava obsahuje počet stravných lístkov prislúchajúcich zamestnancom za konkrétny mesiac.

Tlač stravných lístkov

Sumár prerušení

Tlačová zostava obsahujúca celkové trvania prerušení za konkrétny mesiac pre vybraných zamestnancov. Prerušenia si viete vybrať podľa potreby vrámci nastavení.

Sumár prerušení

Výkaz mzdových nárokov

Tlačivo slúži na vykazovanie mzdových nárokov pre zamestnanca. K dispozícii je aj tlačová zostava výkazu mzdových nárokov za strediská.

Výkaz mzdových nárokov

Report nadčasov

Ide o mesačný alebo ročný report odpracovaných nadčasov zamestnancov.

Report nadčasov