Web terminál

Čo ponúka toto riešenie

  • jednoduché používanie
  • terminál je k dispozícii kdekoľvek
  • možnosť zápisu cez webové rozhranie (potrebný prístup na internet)
  • funguje vo všetkých internetových prehliadačoch a zariadeniach
  • možnosť zápisu aj s fotkou a GPS súradnicami (ak sa tieto nastavenia povolia v zariadení)
  • možnosť výberu prerušení, ktoré sa majú zobraziť zamestnancom na zápis
  • všetky zápisy sa automaticky synchronizujú s dochádzkovým systémom AMS
Web terminál gif video

Pracovné cesty? Práca mimo firmy? Práca z domu? Ak vaši zamestnanci nemajú možnosť zapísať si dochádzku na termináli (tablet, STL.one), vieme im to umožniť cez web terminál.

Ide o nástroj na zapisovanie dochádzky pomocou webového rozhrania, či už cez mobiný telefón alebo počítač.

Web terminal zobrazenie na zariadeniach

Ako funguje webový terminál?

V dochádzkovom systéme AMS je potrebné priradiť zamestnancov k web terminálu. Následne zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom webovú adresu, ktorú stačí zadať do ľubovoľného prehliadača na akomkoľvek zariadení s pripojenim k internetu. Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla môže zamestnanec vykonávať zápisy prerušení.

Je potrebná inštalácia?

Webové rozhranie funguje na všetkých zariadeniach s pripojením na internet a webovým prehliadačom bez potreby inštalácie ďalších aplikacií.

Pre koho je určený?

Pre zamestnancov, ktorí pracujú z domu, chodia na služobné cesty a vlastne pre všetkých, ktorí si nemôžu zaevidovať dochádzku priamo vo firme.


Mesačný prehľad

Zamestnanci majú k dispozícii okrem zápisu prerušení aj mesačný prehľad dochádzky a náhľad detailu dňa.

Zobrazenie mesačného prehľadu vo webovom terminály

Žiadanky

Možnosť vytvoriť žiadanku (dovolenka, lekár a pod.) a takisto je k dispozícii prehľad žiadaniek (dostupné so Žiadankovým systémom)

Žiadanky

Objednávanie stravy

Umožňuje zamestnancovi výber a objednávku jedla a následný prehľad objednaných jedál (dostupné so Stravovacím systémom)

Strava