Kiosk

Komplexné riešenie pre firmu

Hľadáte riešenie, ktoré zastreší viacero možností pre zamestnancov a ušetrí vám čas, peniaze aj energiu?

KIOSK ponúka objednávanie stravy, vytvárania žiadaniek a prezeranie dochádzky pre zamestnancov na jednom termináli.

Kiosk možnosti

Pozrite sa, ako sa pracuje v dochádzkovom systéme.

Popis častí KIOSKu

Kiosk popis a rozmery

Strava

Zamestnanci majú možnosť objednať si stravu prostredníctvom KIOSKu. Terminál taktiež poskytuje prehľad o už objednaných jedlách zamestnancov.

Kiosk strava

Žiadanky

KIOSK slúži aj na vytváranie žiadaniek o neprítomnosť pre zamestnancov.

Zamestnanci si môžu jednoducho sami vytvoriť nové žiadanky ale aj upraviť podľa potreby už existujúce.

V tejto časti majú zamestnanci prehľad o všetkých svojich existujúcich žiadankách, či už potvrdených, zamietnutých alebo stornovaných.

Kiosk ziadanky

Dochádzka

KIOSK slúži aj na prezeranie dochádzky pre zamestnancov.

Po priložení RFID karty alebo čipu na čítačku KIOSKu má zamestnanec možnosť vidieť mesačný prehľad svojej dochádzky - príchody do práce, odchody z práce, odpracovaný čas, nadčas a podobne.

Kiosk dochádzka

Po označení konkrétneho dňa sa zamestnancovi zobrazí náhľad detailu dňa, kde vidí príchody, odchody a vypočítané prerušenia.

Kiosk dochádzka detail dňa

Takýmto jednoduchým spôsobom má zamestnanec prehľad o svojej dochádzke.