Nachádzate sa tu

Úprava pracovných prerušení na mieru

Každá spoločnosť ma iné preferencie na zostavu prerušení na termináloch.

Systém obsahuje základnú zostavu prerušení, ktorú je možné pdľa potrieb rozšíriť o neobmedzený počet ďaľších prerušení.

Priradenie prerušení na jednotlivé terminály sa dá nastaviť v detaile terminálu, ale aj v detaile prerušenia.

Pridanie nového pracovného prerušenia

Každé pracovné prerušenie je definované nasledovnými vlastnosťami:

 • ID - unikátne číslo prerušenia
 • názov a skratka - dôležité zvoliť rozoznateľnú skratku pre výstupy
 • farba prerušenia - používa sa v denných grafoch
 • trvanie celodenného prerušenia - podľa pracovného fondu, alebo podľa pracovnej doby
 • automatický príchod a odchod - automaticky do začiatku pracovnej doby, alebo zakízané
 • terminály - na označených termináloch sa okamžite nasynchronizuje zvolené prerušenie
 • počítanie prerušenia do pracovného času - vďaka tomuto atribútu je možné vytvoriť prerušenie, ktoré nahradí prácu a tým pádom sa dá sledovať v rámci práce konkrétna činnosť
 • nárok na obed a stravné lístky
 • pokračovanie v nasledujúcich dňoch - napríklad PN, dovolenka kde stačí zapísať odchod a kým nebude zapísaný príchod, tak sa automaticky predlýuje trvanie
 • náhrada salda - ak nie je prerušenie započítavané do pracovnej doby tak počas neho vzniká absencia - táto možnosť zabezpečí to, že počas daného prerušenia nevzniká negatívne saldo
 • prítomnosť na pracovisku - systém po zápise tohoto prerušenia zobrazuje zamestnanca ako prítomného na pracovisku
 • ignorovať v dochádzke - dané prerušenie sa ignoruje pri výpočte dochádzky, ale v prehľade rperušení sa nachádza
Bol tento článok pre Vás užitočný?: 
Average: 4.5 (4 votes)