Dochádzkový systém AMS

Dochádzkový systém AMS je najmodernejšie riešenie správy dochádzky zamestnancov na Slovensku.

Príklad rozmiestnenia zariadení SYSTEM-IS

P1

Terno
Gate
Schenker

Referencie

Aktuálne sme dodali cez 1000 inštalácií v rôznych odvetviach od základných riešení, až po robustné sieťové riešenia s úpravami na mieru.