Dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS

 

Príklad rozmiestnenia zariadení SYSTEM-IS

Web terminál Prístupový terminál - Hlavný vstup do budovy Prístupový terminál - Rampa, vstup na parkovisko Prístupový terminál -  Vstup do budovy z parkoviska Dochádzkový terminál Prezentér - Zobrazenie prítomných zamestnancov Výdajový stravovací terminál KIOSK - Objednávanie stravy KIOSK - Prehliadanie dochádzky, zadávanie žiadaniek a objednávanie stravy Tablet Web terminál

Zväčšiť náhľad

 

Zoznam zmien a noviniek v dochádzke

Picture

Zapisovanie časových úsekov obeda do stĺpca Prerušenia

  • zobrazenie časový úsekov obeda alebo dĺžky trvania prestávky
  • vhodné aj pre nastavenie automatického odpočtu prestávky aj ohraničeného času obeda
čítať viac 27. október 2020
Picture

Import zamestnancov aj z csv súboru

  • okrem importu zamestnancov z xls súboru pribudla možnosť importovať zamestnancov aj z csv súboru
čítať viac 15. október 2020
Picture

Do importu a exportu zamestnancov pribudli nové stĺpce

  • obšírnejší import a export zamestnancov
čítať viac 11. október 2020
Picture

Automatické odosielanie reportu

  • automatizované odosielanie tlačovej zostavy Mesačný report dochádzky na e-mailové adresy každý deň v stanovený čas
čítať viac 21. september 2020
Picture

Doplnili sme checkbox pre domovské stredisko

  • v tlačovej zostave Denný report dochádzky
čítať viac 16. september 2020