Kiosk strava

KIOSK je plne prepojený so stravovacím systémom, a tým umožňuje zamestnancom objednávanie stravy. Pomocou nastavení stravovacieho systému si vyberiete, aké položky sa majú zamestnancom zobraziť na KIOSKu.

Po priložení RFID karty alebo čipu má zamestnanec možnosť na dotykovom displeji vybrať jedlo pre konkrétny deň.

Kiosk strava

Po vybratí jedla a jeho potvrdení sa na displeji zobrazí celková objednávka zamestnanca.

Kiosk celková objednávka

Po opätovnom priložení karty zamestnanec potvrdí svoju objednávku jedla.

Ak chce zamestnanec upraviť alebo zmeniť svoju objednávku, môže tak urobiť, dokým objednávky nie sú uzavreté. Stačí priložiť RFID kartu alebo čip na čítačku KIOSKu, vykonať potrebné úpravy a potvrdiť znovu priložením karty alebo čipu.

Kiosk úprava stravy

Objednávky zamestnancov sa automaticky synchronizujú so stravovacím systémom, kde sa zobrazujú v časti Menu.

Zobrazenie stravy v AMS