Export dochádzky do mzdových systémov

Dochádzkový systém AMS umožňuje exportovať spracované údaje do personálnych a mzdových systémov (PaM).

Export údajov z dochádzkového systému do PaM extrémne urýchľuje spracovanie miezd. Po uzatvorení dochádzky, prípadne oprave zapísaných dát, sa dáta exportujú jedným kliknutím vo formáte zvoleného PaM.

Medzi velké výhody AMS patrí možnosť využívať viacero exportov súčasne. Táto vlastnosť je využívaná väčšími spoločnosťami, ktoré používajú viac PaM naraz.

Export do mzdového systému je jednoducho nastaviteľný na mieru podľa potrieb. Ak máte neštandardne nastavený PaM, tak stačí jednoducho identickým spôsobom nastaviť aj export do PaM v rámci dochádzkového systému AMS.

Export do PaM

V súčastnosti disponujeme prepojom s nižšie uvedenými mzdovými programami a zároveň na ďalších pracujeme.

Program PaM