Dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS

Určený pre organizácie a spoločnosti, kde je potrebné efektívne spracovávať dochádzku zamestnancov.

Koniec falšovaniu zápisov

Pomocou unikátnej funkcie detekcie tváre na termináloch sa eliminujú podvody pri zapisovaní dochádzky. Pokiaľ sa zamestnanec neukáže integrovanej kamere, systém mu nepovolí zápis prerušenia do dochádzky. Každá vyhotovená fotografia z prístupov sa ukladá v dochádzkovom systéme AMS, kde si ju viete pre prípadnú potrebu kontroly prezerať.

Široký výber terminálov pre zápis dochádzky

Každá, či už veľká alebo malá firma, má iné potreby, preto sme veľký dôraz kládli aj na široký sortiment terminálov a ich jednoduchú obsluhu pre zamestnancov.

Vytvorili sme dochádzkový systém, ktorý jednoducho funguje.


Integrovaný sprievodca Vám pomože začať

Sprievodca

Nastavenia počítania dochádzky

Najdôležitejšie rozhranie pre správne počítanie dochádzky je nastavenie skupín a ich priradenie zamestnancom. Skupinu tvoria zamestnanci, ktorí majú rovnaké pravidlá pre spracovávanie dochádzky, rovnaké pracovné časy, prestávky a doplňujúce nastavenia. Do systému si môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete.

Nastavenia skupin

Prehľadné zobrazenie dochádzky za mesiac je základné rozhranie pre prácu

Systém je zameraný na jednoduchosť obsluhy.

Neukončené dni alebo dni, ktoré treba prekontrolovať, sa v mesačnom prehľade farebne zvýraznia. Uľahčia tak prehľad v dňoch, ktoré si vyžadujú kontrolu a nie je potrebné prechádzať všetky dni.

Mesačný prehľad

Denné rozhranie pre úpravu dochádzky obsahuje prehľadný graf

Okamžite budete vedieť prečo sú výsledky také, aké sú. Graf v dennom prehľade je interaktívny a vďaka nemu je možné jednoducho upraviť dochádzku, zmeniť alebo doplniť prístup.

Denný graf

Dôležité upozornenia hneď po otvorení dochádzky

Dni na riešenie Vám pomôžu rýchlo a jednoducho skontrolovať dochádzku zamestnancom a tým uľahčia jej spracovanie. Nemusíte prechádzať dochádzku každému zamestnancovi zvlášť, systém Vás upozorní na chýbajúci alebo nesprávny záznam.

Na hlavnej obrazovke dochádzkového systému AMS sa zobrazujú aj novo vytvorené žiadanky o neprítomnosť.

Žiadankový systém

Nastavenie vlastných prerušení

Okrem základných prerušení, ktoré dochádzkový systém obsahuje, si môžete vytvoriť ďalšie prerušenia a nastaviť ich parametre počítania podľa potreby.

Prerušenia

Prehľad o zamestnancoch na pracovisku

Na základnej obrazovke dochádzkového systému sa zobrazujú prítomní zamestnanci. Vrámci prerušení si viete nastaviť, kedy sa majú zamestnanci zobraziť ako prítomní na pracovisku.

Prítomný zamestnanci

Informácie o zamestnancoch

Pracovný pomer, priradenia ku skupine či k terminálom, pridelenie RFID karty alebo čipu zamestnancovi alebo doplňujúce nastavenia (povolený prechod dvermi či určenie admina terminálu), toto všetko viete nastaviť zamestnancovi pri zakladní jeho zamestnaneckej karty.

Karta zamestnanca

Mesačná uzávierka dochádzky

Pred exportom z dochádzkového systému a tvorbou miezd je potrebné mesačnú dochádzku uzavrieť. Tým sa zabráni neoprávneným zmenám v starších mesiacoch. Vďaka viacstupňovému zabezpečeniu uzatvárania dochádzky môžete prerozdeliť právomoci medzi administrátorov, ktorí spracovávajú dochádzku.

Mesačná uzávierka

Urýchlenie spracovania miezd a výstupy

Dochádzkový systém umožňuje exportovať spracované údaje do personálnych a mzdových systémov (PaM). Taktiež ponúka výstupné tlačové zostavy do formátu XLS alebo PDF, alebo s možnosťou priamej tlače.

Export do PAM

Hľadáte systém, ktorý sa postará o Vaše firemné stravovanie?

Veľkou výhodou je, že priamo súčasťou dochádzkového systému AMS je aj Stravovací systém, ktorý poskytuje dokonalý prehľad o objednaných a vydaných jedlách.

Pomocou stravovacích terminálov je objednávanie a výdaj stravy pre zamestnancov jednoduchým a prehľadným riešením.

Strava

Koniec papierovým žiadankám, máme efektívnejšie riešenie

Zamestnanci môžu požiadať o neprítomnosť na pracovisku prostredníctvom elektronickej žiadanky na KIOSKu alebo cez Web terminál. Administrátori môžu žiadanky vytvárať aj priamo v dochádzkovom systéme AMS, kde majú následne možnosť všetky vytvorené žiadanky schváliť alebo zamietnuť. O stave žiadaniek informuje aj e-mailová notifikácia.

Žiadanky

Kontrola vstupu

Zamedzenie vstupu nepovolaným osobám? Kontola pohybu osôb?

Súčasťou dochádzkového systému AMS je prístupový systém, ktorý na základe overenia užívateľa pomocou RFID karty alebo čipu umožní elektronické otváranie dverí a zároveň jednoduché spracovanie dochádzky.

Kontrola vstupu

Integrovaná vzdialená podpora.

Ak máte otázku nemusíte hľadať telefónne čísla a e-maily. Do systému AMS sme priamo integrovali kanál pre vzdialenú podporu.

Operátor Vám obratom poradí, prípadne sa ku Vám vzdialene pripojí a pomôže Vám s vaším problémom.

Vzdialena podpora