Nachádzate sa tu

Vlastnosti

Kde všade sa dá dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS nainštalovať?

AMS funguje na všetkých systémoch MS Windows od verzie XP a MS Windows server 2003 a všetkých novších verziách.

PRIPRAVUJEME: Čoskoro pribudne klient pre OSX a Linux.
Náš software tvoríme modernými nástrojmi. Rozdielne platformy v rámci jednej inštalácie nie sú problém.

Príkladom môže byť sieť, kde je použitý linux server s MySQL databázou ako úložisko dát.
Klientske aplikácie sú nainštalované na PC s Windows 7, 8 a manažér prevádzky používa aplikáciu na Mac OS.

 

Požiadavky na výkon servera a počítačov

Aplikáciu a rovnako aj použitú databázu optimalizujeme pri každom vývojovom kroku.
Výsledkom je systém svižný za každých okolností aj na výkonovo slabších zostavách.

 

Typy implementácie dochádzkového systému z hľadiska architektúry:

 

Lokálna inštalácia

Lokálna inštalácia je bežný a zaužívaný spôsob.
Databáza, teda úložisko dát sa nachádza na zvolenom serveri, alebo počítači v rámci počítačovej siete zákazníka.
Výhodou je väčšinou o niečo vyššia rýchlosť pri používaní aplikácie a pocit bezpečnosti, pretože dáta sú "doma".
Nevýhodou je nutnosť konfigurácie na mieru a prisôsobenie sa lokálnym podmienkam, čo si vyžaduje čas technikov a teda aj financie.

 

Cloud

V prípade výberu cloud-u je databáza umiestnená na našich serveroch.
Konfigurácia aplikácie a aj terminálov je veľmi rýchla. Vďaka dôrazu, ktorý kladieme na výkon aplikácie,
je práca s aplikáciou aj pri použití s databázou umiestnenou na cloud serveri efektívna a bez viditeľného spomalenia.