Vlastnosti

Kde všade sa dá dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS nainštalovať?

Ikona pc

AMS funguje na všetkých systémoch MS Windows od verzie 7 a vyššie a MS Windows server 2008 a všetkých novších verziách.

PRIPRAVUJEME: Čoskoro pribudne klient pre Mac OS (od verzie 10.15 Catalina) a Linux (distribúcie Debian, CentOS).

Náš software tvoríme modernými nástrojmi. Rozdielne platformy v rámci jedného riešenia nie sú problém.

Požiadavky na výkon servera a počítačov

Ikona hodín

Aplikáciu a rovnako aj použitú databázu optimalizujeme pri každom vývojovom kroku.

Výsledkom je systém svižný za každých okolností aj na výkonovo slabších zostavách.

Typy implementácie dochádzkového systému z hľadiska architektúry:

Lokálna inštalácia

Ikona servera

Lokálna inštalácia je bežný a zaužívaný spôsob.

Databáza, teda úložisko dát sa nachádza na zvolenom serveri, alebo počítači v rámci počítačovej siete zákazníka.

Výhodou je väčšinou o niečo vyššia rýchlosť pri používaní aplikácie a pocit bezpečnosti, pretože dáta sú “doma”.

Nevýhodou je nutnosť konfigurácie na mieru a prispôsobenie sa lokálnym podmienkam, čo si vyžaduje čas technikov a teda aj financie.

Cloud

Ikona oblaku

V prípade výberu cloud-u je databáza umiestnená na našich serveroch.

Konfigurácia systému a aj terminálov je veľmi rýchla. Vďaka dôrazu, ktorý kladieme na výkon programu, je práca s AMS aj pri použití s databázou umiestnenou na cloud serveri efektívna a bez viditeľného spomalenia.

Synchronizácia údajov z terminálov s dochádzkovým systémom AMS

Ikona synchronizácie

Synchronizácia dochádzkových terminálov s programom AMS prebieha automaticky.

Pri lokálnej inštalácii využívate vlastný server. Pre plynulý chod a synchronizáciu je ideálne ak je server zapnutý nonstop (pretože tam beží databáza a Windows služby). Ak táto skutočnosť z nejakých dôvodov nie je možná, a teda server nie je zapnutý nonstop ale iba v určitý čas, tak je synchronizácia pozastavená do doby, kým zase server nie je zapnutý. Nie je to však žiadny problém, zamestnanci si môžu naďalej zapisovať prerušenia na termináloch, údaje zo zápisov sa automaticky dosynchronizujú neskôr, vždy keď sa server zapne.

Pri cloudovej inštalácii je databáza umiestnená na našich serveroch, ktoré sú zapnuté nonstop, teda synchronizácia prebieha automaticky ihneď.

Dochádzkový systém AMS pozostáva z viacerých funkčných častí.

Ikona časti

V každej z nich sme kládli dôraz na jednoduché, pohodlné a zrozumiteľné používanie.

Dochádzkový systém

Ikona AMS

Kombinácia jednoduchého zapisovania prístupov pre zamestnancov a efektívneho spracovania dochádzky v programe AMS pre personalistov.

Výber z ponuky viacerých dochádzkových terminálov.

Zamedzenie falšovania zápisov pomocou funkcie rozpoznávania tváre a spätnej kontroly v rozhraní prístupov.

Široká fukcionalita systému umožňuje nastaviteľnosť programu podľa potreby.

Obsahuje širokú škálu výstupných tlačových zostáv slúžiacich ako podklady pre mzdové účely a tiež samotné exportné mostíky na personálne a mzdové systémy.

Stravovací systém

Ikona stravovací systém

Pomáha firmám, ktoré zabezpečujú stravovanie svojim zamestnancom.

Funkcie systému umožňujú prehľadnosť v stravovaní, efektívnu prácu so stravou a uľahčujú správu stravy.

Terminály zabezpečujú jednoduché a prehľadné objednávanie a výdaj stravy zamestnancom.

Prístupový systém

Ikona prístupový systém

Prístupový systém

Udeľuje oprávnenia pre vstup alebo prechod dverami pre zamestnancov a tým zamedzuje vstupu nepovolaným osobám na určené miesta.

Každý prechod alebo otvorenie dverí je kontrolované a zobrazuje sa v rozhraní prístupov v dochádzkovom systéme AMS.

Prístupový systém má možnosť využiť rovnaké RFID karty alebo čipy, aké zamestnanci používajú aj na zápis dochádzky na termináli STL.one.

Časové zóny pomáhajú definovať časový úsek, v ktorom majú zamestnanci s oprávnením možnosť prechodu dverami alebo vstup do určeného priestoru.

Aplikovateľné ako bezkľúčový magnetický zámok dverí, prechod turniketom, otváranie rampy a iné typy riadených priechodov.

Žiadankový systém

Ikona žiadankový systém

Informuje o neprítomnosti zamestnancov na pracovisku a umožňuje administrátorom aktívne pracovať so žiadosťami o neprítomnosť (dovolenka, lekár a pod.).

Vytvorenie žiadaniek je dostupné pre zamestnancov prostredníctvom terminálov (Kiosk, Web terminál), pre administrátorov aj prostredníctvom AMS, kde ich vedia upravovať a uzatvárať.

Žiadankový systém je plne prepojený s dochádzkovým systémom. Každá vytvorená alebo uzavretá žiadanka sa zobrazuje v dochádzke.

Vďaka e-mailovej notifikácii dostávajú zamestnanci aj administrátori informácie o aktuálnom stave žiadaniek.