Nachádzate sa tu

Dovolenka

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, na dovolenku za odpracované dni, a prípadne na dodatkovú dovolenku za podmienok určených zákonom, ak pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach.

Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky v kalendárnom roku:

  • najmenej štyri týždne
  • pre zamestnanca, ktorý dovŕšil najmenej 33 rokov najmenej päť týždňov
  • pre pedagogických pracovníkov najmenej osem týždňov

 

Započítavanie dovolenky

Dovolenka - Nastavenie

 

Dochádzkový systém AMS umožňuje čerpanie celodennej aj pol dennej dovolenky.
Dĺžka dovolenky závisí od nastavenia denného alebo referenčného fondu.

Dovolenka - Celý deň

 

Pri použití pol dennej dovolenky máte možnosť určiť, ako sa bude započítavať zvyšok (kladný – zapíše sa zamestnancovi ako nadčas, záporný - bude musieť hodiny nadrobiť alebo zvyšok prepadne a bude nulový).

V našom príklade bola zamestnancovi odrátaná dovolenka v trvaní 4 hodiny (na základe 8 hodinového denného pracovného fondu) a zvyšok čo odrobil (15 minút) sa mu započítalo ako nadčas (na základe nastavenia započítania kladného aj záporného zvyšku).

Dovolenka - Pol dňa

 

Čerpanie dovolenky sa zobrazuje aj v mesačnom prehľade dochádzky.

Čerpanie dovolenky

 


Nastavenia počítania dochádzky

Nastavenia dovolenky