Virtuálny dochádzkový terminál - aplikácia pre PC

Výhody riešenia:

 • jednoduché používanie pre zamestnancov
 • pri každom zápise je zamestnanec odfotený
 • možnosť opravy zapisáného prerušenia v pripade omylu
 • možnosť výberu prerušení, ktorí sa majú na termináli zobrazovať
 • nevyžaduje používanie kariet
 • možnosť použitia na akomkoľvek PC s Windows
 • automatická synchronizácia s dochádzkovým systémom AMS
 • ekonomické riešenie, minimálne náklady
Ukážka aplikácie dochádzkový terminal na zariadeniach

Súčasti virtuálneho terminálu

Z čoho pozostáva virtuány terminál a na čo slúžia jednotlivé časti?

zakladna obrazovka aplikácie

Virtuálny terminál je aplikácia vďaka ktorej pokryjete aj malé pobočky s minimálnymi nákladmi. Jedná sa o cenovo najefektívnejšie riešenie na trhu.

Používanie pre zamestnancov je veľmi jednoduché:

 1. zamestnanec označí svoje meno nachádzajúce sa v ľavej časti aplikácie
 2. vyberie prerušenie, ktoré chce zapísať do dochádzky
 3. klikne na príchod, alebo odchod čím prerušenie zapíše
 4. systém odfotí zamestnanca cez webkameru kvôli overeniu
 5. v prípade omylu zamestnanec prerušenie zmaže a zapíše znovu správne

Ako funguje virtuálny terminál?

Po nainštalovaní programu na zvolený počítač je potrebné nastaviť pripojenie k databáze dochádzkového systému. V prípade korektnej konfigurácie sa zobrazí zelený indikátor pripojenia v hornej časti aplikácie. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia, aplikácia si automaticky stiahne priradené prerušenia a zamestnancov z databázy dochádzkového servera. Aplikácia je použiteľná okamžite po prvej synchronizácii po nainštalovaní. Priradení zamestnanci sa zobrazia v ľavej časti aplikácie.

Kam sa dá virtuálny terminál nainštalovať?

Virtuálny terminál je možné nainštalovať a používať na všetkých počítačoch s MS Windows od verzie XP a vyššie.

Pre koho je určený?

Virtuálny dochádzkový terminál VATT bol vytvorený pre spoločnosti, ktoré majú veľké množstvo pobočiek s nízkym počtom zamestnancov. Rovnako býva používaný ako doplnkový terminál pre malé pobočky, kde nie je plánovaný nákup plnohohodnotného terminálu.