Nachádzate sa tu

Virtuálny dochádzkový terminál - aplikácia pre PC

Výhody riešenia:

 • jednoduché používanie pre zamestnancov
 • informácia o zápise a čase prerušenia
 • fotografia zamestnancov vyhotovená počas zápisu prerušenia
 • možnosť opravy chybného zápisu priamo zamestnancom počas zápisu
 • možnosť voľby prerušení, ktoré sa majú na virtuálnom termináli zobraziť (rýchle a jednoduché priradenie alebo odstránenie prerušenia z tabletu, prípadne vytvorenie akéhokoľvek nového prerušenia)
 • nevyžaduje používanie kariet
 • možnosť použitia na akomkoľvek PC (s MS Windows od verzie XP a vyššie)
 • automatická synchronizácia s dochádzkovým systémom AMS
 • ekonomické riešenie, minimálne náklady
 • vzdialený servisný dohľad pomocou systému FENIX

 

Súčasti virtuálneho terminálu

Z čoho pozostáva virtuány terminál a na čo slúžia jednotlivé časti?

Zoznam zamestnancov

V ľavej časti aplikácie je zoznam zamestnancov. Pri zápise do dochádzky si ako prvé označí zamestnanec vlastné meno.

Zoznam priradených prerušení

V spodnej časti aplikácie je zobrazený zoznam všetkých prerušení, ktoré boli na terminál nasynchronizované.

Tieto prerušenia je možné veľmi jednoducho meniť.
Panel s prerušeniami je možné rolovať do strán.

Zápis príchodu, alebo odchodu

Po výbere mena a prerušenia zamestnanec klikne na príchod alebo odchod čím zapíše prerušenie.

Stav pripojenia k serveru

Zelený indikátor znamená, že je pripojeniek serveru aktívne a funkčné.

Virtuálny terminál je aplikácia vďaka ktorej pokryjete aj malé pobočky s minimálnymi nákladmi. Jedná sa o cenovo najefektívnejšie riešenie na trhu.

Používanie pre zamestnancov je veľmi jednoduché:

 1. zamestnanec označí svoje meno nachádzajúce sa v ľavej časti aplikácie
 2. vyberie prerušenie, ktoré chce zapísať do dochádzky
 3. klikne na príchod, alebo odchod čím prerušenie zapíše
 4. systém odfotí zamestnanca cez webkameru kvôli overeniu
 5. v prípade omylu zamestnanec prerušenie zmaže a zapíše znovu správne

 

 

Ako funguje virtuálny terminál?

Po nainštalovaní programu na zvolený počítač je potrebné nastaviť pripojenie k databáze dochádzkového systému.
V prípade korektnej konfigurácie sa zobrazí zelený indikátor pripojenia v hornej časti aplikácie.
Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia, aplikácia si automaticky stiahne priradené prerušenia a zamestnancov z databázy dochádzkového servera.
Aplikácia je použiteľná okamžite po prvej synchronizácii po nainštalovaní. Priradení zamestnanci sa zobrazia v ľavej časti aplikácie.

 

Kam sa dá virtuálny terminál nainštalovať?

Virtuálny terminál je možné nainštalovať a používať na všetkých počítačoch s MS Windows od verzie XP a vyššie.

 

Pre koho je určený?


Virtuálny dochádzkový terminál VATT bol vytvorený pre spoločnosti, ktoré majú veľké množstvo pobočiek s nízkym počtom zamestnancov.
Rovnako býva používaný ako doplnkový terminál pre malé pobočky, kde nie je plánovaný nákup plnohohodnotného terminálu.