Nachádzate sa tu

Nová možnosť dodatočného spracovania prerušenia

V dodatočnom spracovaní prerušenia pribudla nová funkcia "Čas prístupu je od-do". Pravidlo sa aktivuje  pri prístupe typu odchod v nastavenom časovom intervale od-do.

Pre lepšie pochopenie si to ukážeme priamo na príklade. Ak si zamestnanec zaznamená prerušenie "krúžok - odchod" v stanovenom čase "od-do" (v našom príklade medzi 13:00 až 13:30 ), systém automaticky dopočíta dochádzku podľa nastavení dodatočného spracovania prerušenia, a to tak, že mu dopočíta fixný čas od 15:00 do 16:00, čiže 1 hodinu. Na obrázkoch nižšie sa tento príklad nachádza:

 

 

 

Novinka je zavedená vo verzii 1.0.5.242.

Ďalšie informácie spolu s videonávodom nájdete v manuáli Dodatočné spracovanie prerušenia.