Nachádzate sa tu

Limit počtu jedál v stravovacom systéme

Funkcia Limit počtu jedál ako už z názvu vyplýva slúži na nastavenie limitu / počtu jedál, koľko je možné objednať v daný deň. Pokiaľ dodávateľ stravy určí, že dané jedlo môže dodať len v určitom počte, jednoducho tento limit nastavíte pri konkrétnom jedle.

Nová funkcia je zahrnutá v aktualizácii na verziu Catering 0.4.7

Viac o tejto funkcii sa dočítate v samostatnom článku Limit počtu jedál.