Dochádzkový systém SYSTEM-IS AMS

 

Príklad rozmiestnenia zariadení SYSTEM-IS

Web terminál Prístupový terminál - Hlavný vstup do budovy Prístupový terminál - Rampa, vstup na parkovisko Prístupový terminál -  Vstup do budovy z parkoviska Dochádzkový terminál Prezentér - Zobrazenie prítomných zamestnancov Výdajový stravovací terminál KIOSK - Objednávanie stravy KIOSK - Prehliadanie dochádzky, zadávanie žiadaniek a objednávanie stravy Tablet Web terminál

Zväčšiť náhľad

 

Zoznam zmien a noviniek v dochádzke

Picture

Nová funkcia "informácia o zostatku fondu"

  • informuje o zostatku daného fondu
  • povoľuje sa v nastavení fondu
  • zobrazuje sa na viacerých miestach v dochádzke
čítať viac 09. január 2021
Picture

Nová funkcia "iba kladné stavy"

  • funkcia Iba kladné stavy kontroluje záporné stavy fondov
čítať viac 07. január 2021
Picture

Osobné číslo administrátora

  • hierarchia administrátorov vrámci schvaľovania žiadaniek

čítať viac 06. január 2021
Picture

Nová funkcia Povinné žiadanky

  • funkcia znemožní vytvoriť prerušenie ak je povolené v žiadankách na základe priradenia k domovskému stredisku
  • takéto prerušenie sa nezobrazí na zápis
čítať viac 04. január 2021
Picture

Sviatky na rok 2021

  • naviazané na platnú technickú podporu
čítať viac 25. november 2020