Nachádzate sa tu

Zmena v exportnom súbore Export pre mzdy

Súbor Export pre mzdy sa nachádza v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy. Vrámci neho sa implementovalo niekoľko zmien:
- vložený nový stĺpec Benefity
- upravené pravidlá v stĺpci Odmeny kvartálne - neťahajú sa dáta v AMS (voľne doplniteľné)
- doplnený nový stĺpec Dochádzková odmena - úprava nastavenia rovnaká ako boli pôvodne Odmeny kvartálne
- doplnené: opakovaná lekárska prehliadka na žiadosť zamestnávateľa
- doplnené prekážky na strane zamestnávateľa
- prechod z kvartálnej na mesačnú bázu
- maximálna výška odmeny je 50 eur/mesiac (bolo 150 eur/kvartál)
- doplnené kritéria výplaty dochádzkovej odmeny:
1. dní ospravedlnenej neprítomnosti = 50 EUR za mesiac
1 deň ospravedlnenej neprítomnosti = 20 EUR za mesiac
2 a viac dni ospravedlnenej neprítomnosti = 0 EUR za mesiac
Ďalšími podmienkami vyplatenia odmeny sú: Pracovný pomer - odmena bude vyplatená len tým zamestnancom , ktorí sú k prvému aj k poslednému kalendárnemu dňu daného mesiaca v hlavnom pracovnom pomere u zamestnávateľa