Nachádzate sa tu

Import zamestnancov aj z csv súboru

Okrem pôvodného importu zamestnancov z XLS, pribudla možnosť importovať zamestnancov aj z CSV súboru. Na vytvorenie CSV odporúčame použiť ako vzor export a jeho XLS súbor, pri ktorom si následne vyberiete možnosť uložť ako CSV. Dátum môže byť vypísaný v 3 rôznych formátoch: "dd.MM.yyyy" / "d.M.yyyy" / "d. M. yyyy". Oddeľovačom v súbore je ","