Nachádzate sa tu

Vylepšenia stravovacieho systému

Do novej inštalácie AMS sa v stravovacom systéme zobrazí automaticky predvolený dodávateľ (dodávateľ 1) a typ výdaja (obed). Tieto položky je možné následne upravovať podľa potreby. Ide o predvolené nastavenie pre úplne novú inštaláciu AMS (Catering plugin 0.4.3).

 

 

 

Pre lepšiu orientáciu v stravovacom systéme sme prerobili zobrazenie tlačidiel pre "tvorbu a úpravu menu" a "objednávky zamestnancov" (Catering plugin 0.4.4)