Nachádzate sa tu

Rework pri prenosoch údajov dochádzky do PaM CODEX

Mínusové saldo sa prenesie len ako jeden údaj na konci mesiaca.

Prerušenia s kódom 120 sa prenášali zduplikovane, pripísali sa aj k prerušeniu Práca a aj k ostatným prerušeniam s kódom 120 (služobne, home office, práca externe). Problém bol vyriešený a údaje sa prenášajú správne.

Novinka je zavedená s aktualizáciou na verziu 1.0.5.